procedura i dokumenty

 

Zgłoszenie udziału do Programu "Camp USA"- złożenie CV i/lub Karty Zgłoszeniowej [pobierz]

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim - długa rozmowa, która ma na celu sprawdzenie czy znajomość języka angielskiego jest na poziomie wymaganym do bycia Camp Counselor i czy ma się do tego predyspozycje. (W ciągu 2-3 dni od daty zgłoszenia).

Po rozmowie i akceptacji do Programu "Camp USA":
-podpisanie umowy z BTC [pobierz]
-dokonanie płatność (instrukcje w umowie)

Staranne wypełnienie aplikacji on-line na stronie organizatora [pobierz instrukcje] oraz wysłanie CV do BTC emailem (warunkuje o tym czy "Campy" będą się ubiegać się o uczestnika) - w ciągu 3 dni od płatności.

Uczestnik będzie zaproszony na dodatkowe "interview-online" z organizatorem CIEE (po złożeniu kompletnej aplikacji wraz z referencjami).

Po akceptacji przez CIEE należy złożyć resztę dokumentów:
-podpisaną umowę/kontrakt z "Campem" (po jej otrzymaniu)
-kserokopię paszportu (ważnego min 6 miesięcy po powrocie z USA)
-zaświadczenie o niekaralności (potwierdzone w języku angielskim)
-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- referencje

-potwierdzone doświadczenie w nauczaniu/szkoleniu sportów itp.(dla Camp Counselor, do dostarczenia- poza umową z Campem w ciągu 2 tygodniu od zapisu)

Szkolenie "Pre-Departure Orientation" (on-line). "Orientation" ma na celu przekazanie istotnych spraw związanych z wyjazdem (zasady programu, informacje wizowe i ubezpieczeniowe, konsekwencje związane ze zbyt wczesnym odejściem z "Campa", różnice kulturowe, informacje o zakwaterowaniu itp. - kwiecień

Złożenie w biurze BTC wniosków wizowych, ubieganie się o wizę J1 w Ambasadzie USA (od kwietnia).
Przekazanie BTC odpowiednich wniosków wizowych wraz z paszportem, opłatą wizową i zdjęciem. Następnie BTC zgodnie z procedurą wyznaczoną przez Ambasadę USA, umawia Uczestników na obowiązkową rozmowę z konsulem i składa wszystkie dokumenty w odpowiedniej placówce Ambasady (Warszawa lub Kraków) - od kwietnia

Wykupienie biletu lotniczego przez BTC (lub na własną rękę).
Przekazanie informacji o locie do USA min. 2 tyg przed rozpoczęciem programu (chyba, że informacja o przydzielonym Campie nie jest jeszcze dostępna) - od kwietnia.

Odbiór paszportu z wizą J-1 oraz biletu lotniczego.

Wylot do USA- koniec maja/ czerwiec.

O wszelkich aktualnych i ważnych sprawach związanych z udziałem w Programie Camp USA. Wszyscy uczestnicy są na bieżąco informowani za pośrednictwem poczty elekrotnicznej. Staramy się abyście dokładnie wiedzieli na jakim etapie jest Wasze zgłoszenie.