warunki udziału

 

Pokrótce przedstawiamy jakie wymagania i warunki należy spełniać aby móc skorzystać z programu Camp USA- Counselors :

 

warunki uczestnictwa:

 

NIE TRZEBA być studentem

 

wiek 19-30 lat

 wysoki  poziom języka angielskiego

 

udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi oraz chęć pracy z dziećmi

 preferowany wysoki stopień umiejętności (instruktor) w dziedzinach, w których można uczyć dzieci (np. pływanie, jazda konno, tenis itp.) 

 

dyspozycyjnośc do wyjazdu między 15 maja a 20 czerwca

 

dyspozycyjnośc do pracy minimum 9 tygodni

 

zaświadczenie o niekaralności