procedura i dokumenty

 

1. 

Wypełnienie i przesłanie na info@stany.pl Karty Preferencji [pobierz]. Na tej podstawie przedstawimy ofertę wyjazdu.

2.

Podpisanie Umowy o udziale w Programie [pobierz], wypełnienie Karty Zgłoszeniowej [pobierz], dokonanie opłaty aplikacyjnej oraz pierwszej raty za Program,

3.

Wykonanie badań lekarskich,

4.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z przedstawicielami BTC,

5.

Przedstawienie oferty szkoły oraz kursu zgodnego z preferencjami Uczestnika oraz dostosowanego do poziomu języka,

6.

Złożenie wymaganych dokumentów tj:
aplikacja [pobierz],
kopia paszportu,
oryginał świadectwa ze szkoły oraz jego tłumaczenie,
certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (jeśli Uczestnik nie posiada certyfikatu, Program w Australii rozpocznie się od dostosowanego do poziomu kursu językowego),
zaświadczenie potwierdzające wykonanie badań lekarskich,

7.

Przekazanie dokumentów Uczestnika do organizatora programu,

8.

Dokonanie wpłat zgodnych z harmonogramem zamieszczonym w Umowie,

9.

Pozyskanie w imieniu Uczestnika dokumentów: Letter of Offer, Agreement for Student, Invoice for Student, podpisanie przez Uczestnika dokumentu Students Agreement,

10.

Dokonanie opłaty wizowej,

11.

Ostateczne potwierdzenie kursu,

12.

Otrzymanie wizy dla Uczestnika (wiza elektroniczna), przekazanie numeru wizy Uczestnikowi,

13.

Rezerwacja biletu lotniczego.