ubezpieczenie

 

Osoby posiadające wizę studencką muszą przed wyjazdem do Australii zadbać o wykupienie stosownego ubezpieczenia zdrowotnego tzw. OSHC (Overseas Students Health Cover). Ubezpieczenie wykupuje się w szkole/uczelni, w której podejmuje się kurs (koszt na rok to A$ 300-400, w zależności od szkoły/uczelni).

 

Ubezpieczenie OSHC pokrywa:
- 85% kosztów leczenia ambulatoryjnego,
- 100% kosztów leczenia szpitalnego,
- koszty pobytu w szpitalu publicznej służby zdrowia,
- koszty pobytu w niektórych szpitalach prywatnych,
- koszty jednodniowego zakwaterowania pooperacyjnego,
- koszty zakupu niektórych elementów protez (np. śruby kostne, płytki),
- koszty niektórych leków,
- koszty usług ambulansowych.

 

Ubezpieczenie OSHC nie pokrywa:
- leczenia (podczas pierwszych 18 miesięcy trwania ubezpieczenia) chorób, które wystąpiły przed przylotem do Australii (np. cukrzyca),
- leczenia chorób, które wystąpiły w czasie podróży do lub z Australii,
- usług medycznych związanych z ciążą, jeśli okres ważności wizy jest krótszy niż 3 m-ce,
- transportu Uczestnika Programu do lub z Australii, niezależnie od okoliczności,
- usług związanych z zapłodnieniem in vitro,
- leczenia dziecka osoby ubezpieczonej, jeśłi dziecko ma więcej niz 18 lat,
- leczenia finansowanego z odszkodowania,
- usług specjalistycznych (np. stomatologicznych, okulistycznych).