formalności – krok po kroku
 
zgłoszenia na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy max. do 30.03 (aplikacje do 15.04)      

 

Przystąpienie do Programu. Podpisanie Umowy [pobierz] o udziale w Programie High School USA oraz wypełnienie Karty Zgłoszeniowej [pobierz]. Dokonanie opłaty aplikacyjnej. Omówienie niezbędnych do złożenia dokumentów. Rozmowa Kwalifikacyjna Uczestnika z przedstawicielami BTC. Umówienie terminu ELTiS TEST.

Zakwalifikowanie do Programu. Podejście do ELTiS TEST oraz omówienie wyników w biurze BTC. Złożenie aplikacji [pobierz] oraz kompletu dokumentów w określonym przez BTC czasie.  

Wymagane dokumenty:
- Aplikacja,
- List Uczestnika Programu do rodziny goszczącej,
- List rekomendacyjny od nauczyciela języka angielskiego,
- Wypis ocen z trzech ostatnich lat potwierdzony przez obecną szkołę,
- Karta szczepień potwierdzająca wymagane szczepionki,
- Wyniki testu językowego ELTiS,
- Kopia paszportu,
- Warunki udziału w Programie,
- HIPAA Form - warunki ubezpieczenia,
- 2 zdjęcia typu "head shot", na których Uczestnik uśmiecha się,
- Zdjęcia rodzinne,
- Potwierdzenie posiadania środków finansowych pozwalających pokryć miesięczne koszty życia w USA (ok $250/ miesiąc).

Opłaty wg. harmonogramu wpłat określonego Umową. Uiszczenie opłaty programowej oraz opłaty SEVIS na podany w Umowie numer konta BTC do dnia 15 kwietnia (patrz dział Opłaty).

Odbiór i podpisanie dokumentu DS2019. Przekazanie Uczestnikowi promesy wizowej DS-2019, dokumentu Notification of Assignment oraz informatora Orientation Handbook w biurze BTC.

Procedura wizowa. Zapoznanie się z formalnościami wizowymi, staranne wypełnienie wniosków wizowych i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wystąpienie o wizę J-1 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Przekazanie Uczestnikowi ostatnich szczegółowych informacji. Odbiór dokumentu Placement Report z informacjami na temat amerykańskiej rodziny goszczącej i szkoły średniej w USA.

Wylot do USA. Wykupienie biletu lotniczego do USA. Wylot do USA. Szkolenia Orientation Meeting w Nowym Jorku lub San Francisco (opłacony pobyt pod opieką CIEE).