Poniżej podajemy kilka dodatkowych informacji, które zapewne zainteresują nie tylko uczestników programu, ale również rodziców.

 

Opiekę i nadzór nad każdym Uczestnikiem programu High School USA sprawuje amerykańska organizacja sponsorująca przedsięwzięcie – Council on International Educational Exchange (CIEE). Priorytetowym zadaniem Organizatora jest zaoferowanie Uczestnikowi warunków sprzyjających odpowiedniemu rozwojowi i edukacji przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu życia w amerykańskim społeczeństwie. W tym celu Organizator programu podejmuje szereg integralnych działań:

  

Staranna selekcja szkół, w których Uczestnik podejmie naukę. CIEE od lat specjalizuje się w organizacji programu High School USA. Wiele szkół zgłasza chęć zapewnienia edukacji międzynarodowym studentom, jednak nie wszystkie otrzymują taką możliwość. Amerykańska szkoła musi spełniać określone przez CIEE kryteria. Przedstawiciele CIEE dokładnie weryfikują poziom nauczania, program dydaktyczny, atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych oraz młodzieżowych kół tematycznych.

Staranna sekcja rodzin, które podejmą się opieki nad Uczestnikiem. Amerykańskie rodziny, decydując się na uczestnictwo w programie High School USA, kierują się chęcią zdobycia doświadczenia, poznania odmiennej kultury i zwyczajów. Uczestnik spędzi 10 (lub 5) miesięcy żyjąc w warunkach, jakie zapewnią mu nowi opiekunowie, dlatego nadrzędnym dla Organizatora zadaniem jest odpowiedzialny dobór rodzin. Weryfikując dane potencjalnych opiekunów, CIEE zwraca uwagę na kluczowe kwestie takie jak: charakter zatrudnienia członków rodziny, sytuacja majątkowa, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe, (przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia zakwaterowania Uczestnikowi programu), istotna jest również lokalizacja i bezpieczeństwo poruszania się między domem, a szkołą. Z każdą rodziną przeprowadzane są liczne rozmowy, których celem jest ocena przygotowania mentalnego i fizycznego do podjęcia odpowiedzialności wynikającej z opieki nad Uczestnikiem programu High School.

Ubezpieczenie Uczestnika podczas trwania programu. W ramach programu High School USA, Uczestnik ma zapewnione kompleksowe ubezpieczenie, ważne w USA przez czas trwania nauki, zgodne z wymaganiami Rządu USA. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia (do 85 - 100 000 USD), utratę bagażu, odpowiedzialność cywilną, etc.Ubezpieczenie działa do chwili zakończenia roku szkolnego. Jeśli Uczestnik, jako posiadacz wizy J-1, zdecyduje się wykorzystać dodatkowe 30 dni na cele turystyczne, będzie musiał wystąpić o pozwolenie i zadbać o przedłużenie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży do kraju stałego pobytu (Polska), działa natomiast w przypadku krótkich wycieczek Uczestnika do sąsiednich krajów (Kanada, Meksyk). Uczestnik przed rozpoczęciem programu otrzyma szczegółowy informator dotyczący warunków ubezpieczenia. W USA obowiązują tzw opłaty copay- czyli wkład własny - w zależności od wizyty/sytuacji "wkłąd własny" może wynosić od $20 - 100.

Monitoring podróży. Data wylotu Uczestnika musi być zaplanowana zgodnie z terminem rozpoczęcia roku szkolnego szkoły, w której Uczeń rozpocznie naukę. Pierwsze wyloty planowane są najczęściej na początek sierpnia. Podróż Uczestnika do miejsca docelowego monitorowana jest przez przedstawicieli CIEE. W przypadku niespodziewanych zmian podczas podróży, rodzina amerykańska jest na bieżąco informowana przez przedstawicieli CIEE.

Szkolenia Orientation Meeting. Po przylocie do Nowego Jorku lub San Francisco wszystkich Uczestników witają na lotnisku przedstawiciele CIEE. Uczestnicy przez dwa dni zakwaterowani są w hotelu, w którym CIEE w ramach programu przeprowadza obowiązkowe szkolenia „Orientation Meeting”. Szkolenia są obowiązkowe, a ich najistotniejsze przesłanie to omówienie od podstaw wszystkich kwestii dotyczących programu. W ramach szkoleń zapewniony jest również bogaty program turystyczny w celu wstępnego wprowadzenia Uczestnika w kulturę amerykańską.
Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy transportowani są na lotniska, skąd udają się w dalszą podróż. Podobnie jak w przypadku przylotu Uczestnika do USA, zarówno szkoła jak i rodzina amerykańska informowane są na bieżąco o wszelkich ewentualnych zmianach w planie dalszej podróży.

Rola Lokalnego Koordynatora. Zadaniem Lokalnego Koordynatora jest przekazywanie pracownikom CIEE oraz BTC bieżących informacji o postępach w nauce, aklimatyzacji, zachowaniu oraz integracji zarówno szkole jak i w rodzinie goszczącej. Dane gromadzone są w postaci raportów. W przypadku, gdy uczeń sprawia problemy, jest niezdyscyplinowany, opuszcza się w nauce lub nie stosuje do wymagań przyjętych w szkole, czy też rodzinie, zastosowanie znajduje Regulamin Udziału w Programie.

SEVIS. System wprowadzony został przez Rząd Stanów Zjednoczonych w celu monitorowania przepływu Uczestników międzynarodowych programów edukacyjno-kulturowych. Obowiązkiem każdego Uczestnika programu High School jest przekazanie przedstawicielom CIEE w określonym czasie pełnych danych dotyczących miejsca zamieszkania oraz szkoły, do której będzie uczęszczał.

  

Wypowiedź mamy Uczestniczki:
 

„ Korzyści płynące z programu High School USA są niezastąpione. W moim przekonaniu warto jest zainwestować w taki projekt za sprawą kilku podstawowych powodów.
 
Program, zgodnie z założeniami, zapewnia prawidłowy rozwój dziecka poprzez możliwość podjęcia nauki w amerykańskim środowisku, a właśnie w ten sposób najlepiej jest podnosić kwalifikacje językowe jakże niezbędne w przyszłym życiu zawodowym. Im szybciej dziecko rozpocznie naukę języków obcych i otrzyma możliwość osłuchania się w prawdziwych anglojęzycznych warunkach, tym mocniej zaprocentuje to w jego późniejszym życiu. Start zawodowy bez cienia wątpliwości jest łatwiejszy, a życiorys bogatszy.
 
Program to świetna próba charakteru dla dziecka, - możliwość sprawdzenia się w trudnych na początku sytuacjach (nie ukrywajmy – program trwa prawie rok). Nie poznałam córki po powrocie ze Stanów! Rok poza domem bardzo ją odmienił – na korzyść oczywiście. Wróciła silniejsza, stała się jeszcze bardziej kontaktowa, co tylko ułatwiło jej późniejsze doświadczenia w relacjach z ludźmi.
 
Oprócz korzyści związanych z edukacją i rozwojem osobowości, zapewniam, że program daje świetną możliwość poznania diametralnie innej kultury. Życie z amerykańską rodziną, którą miałam przyjemność poznać osobiście, dostarczyła córce pełni wrażeń. Opowieści po powrocie do Polski nie było końca, pojawiła się nawet "tęsknota za amerykańskim domem" :), kontakt z amerykańską rodziną i przyjaciółmi utrzymał się jeszcze przez długi czas.
 
Polecam serdecznie”.
 
Mama Kariny