praktyki zawodowe

 

Praktyki Zawodowe w USA dają Wam niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy w zakresie kierunku studiów, podniesienia kwalifikacji lub rozpoczęcia pełniej sukcesów kariery zawodowej. Poprzez udział w Programach INTERNSHIP (INT) lub PROFESSIONAL CAREER TRAINING/DEVELOPMENT (PCT) zyskujecie również szanse zawarcia międzynarodowych znajomości, które mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Udział w Programach INT/PCT to wyjątkowa okazja poznania gospodarki amerykańskiej, kultury oraz społeczeństwa. Gwarantujemy, że poprzez udział w Programach wzbogacicie swoje CV o ciekawą praktykę, a Wasz przyszły pracodawca doceni Wasze międzynarodowe doświadczenie. Obecnie współpracujemy z dwoma sponsorami tego Programu: International Culture and Career Exchange (ICCE) oraz Council on International Educational Exchange CIEE.

 

porównanie programów INT i PCT oraz wymagań sponsorów 

 

INTERNSHIP

PCT

warunki udziału

ICCE
*Studenci
studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych jak również niektórych szkół pomaturalnych, m.in. 2-letnich, wpisanych na listę szkół zatwierdzonych przez MEN.
*Wiek: 20 - 33 lat.
*Termin obrony nie przekracza 12 miesięcy w stosunku do uzgodnionej daty rozpoczęcia praktyki. 
 
*Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
*Statusu studenta lub ukończenia uczelni.

*min. 1 rok doświadczenia w dziedzinie studiów/praktyki

CIEE
*Wiek: 18 - 35 lat.

*Doświadczenie nie jest wymagane
*Reszta jak w ICCE

ICCE
*Absolwenci
*Wiek: 20 - 33 lat.
*Doświadczenie zawodowe min 5 lat w dziedzinie odpowiadającej ścieżce praktyki (jeśli praktyka związana z doświadczeniem) lub 1 rok jeśli powiązana z kierunkiem studiów
*
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
*Dokument ukończenia szkoły/uczelni.

CIEE
*Wiek: 20 - 40 lat.
*Reszta jak w CIEE

wymagania

ICCE i CIEE
*Ścisłe powiązanie praktyki z kierunkiem studiów.
*Wyczerpujące udowodnienie w ścieżce praktyki rozwoju wewnątrz struktur Amerykańskiej firmy.

ICCE i CIEE
*Ścisłe powiązanie praktyki z:
- kierunkiem studiów,
- doświadczeniem zawodowym 5 letnim (praktyka nie musi być powiązana z kierunkiem studiów).
*Wyczerpujące udowodnienie w ścieżce praktyki rozwoju wewnątrz struktur Amerykańskiej firmy.

czas trwania programu

ICCE
praktyki 6 lub 12 miesięczne

CIEE
praktyka od 1 do max. 12 miesięcy + 1,5 miesiąca na podróżowanie.

ICCE
praktyki 6, 12 lub 18 miesięcy

CIEE
Praktyka od 1 do max. 18 miesięcy** + 1,5 miesiąca na podróżowanie.

dozwolone dziedziny praktyk

 

ICCE i CIEE
- Zarządzanie,
- Bankowość, Finanse,
- Kierunki Inżynier.

- IT
- Matematyka,
- Rolnictwo,
- Leśnictwo,
- Rybołówstwo,

- Dziennikarstwo,
- Architektura,
- Hotelarstwo, Turystyka,

- Prawo i Administracja,
- Edukacja, Nauki Społeczne,
- Bibliotekarstwo,
- Kultura i Sztuka.

- Stosunki międzynarodowe(impert/eksport),
- Prawo,
- Hotelarstow, Turystyka, itp.

niedozwolone kierunki studiów/praktyk

ICCE i CIEE

- Opieka nad dziećmi/osobami starszymi,
- Psychologia,
- Praktyka na statkach i w samolotach.

- Medycyna,
- Rehabilitacja,
- Weterynaria,
- Pedagogika,

wymagane dokumenty

(Patrz dział Dokumenty)

ICCE

*ICCE Application package, podpisany program information sheet

*CV wg wzoru ICEE

*ICCE Application Form (jeśli wymagane)

*ICCE video

*Kopia paszportu
*Kopie wszystkich wiz J-1

*Kopia dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta

*2 referencje w języku angielskim

*inne dokumenty potwierdzające doświadczenie

CIEE
*Aplikacja „Intern/Trainee Application Form”,
*Potwierdzenie aktywnego statusu studenta lub kopia dyplomu
*Kopia paszportu,
*Kopie wszystkich wiz J-1,
*Życiorys w języku angielskim zawierający zdjęcie,
*Dokument DS 7002 (jeśli potrzebny).

ICCE

*ICCE Application package, podpisany program information sheet

*CV wg wzoru ICEE

*ICCE Application Form (jeśli wymagane)

*ICCE video

*Kopia paszportu
*Kopie wszystkich wiz J-1

*Kopia dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta

*2 referencje w języku angielskim

*inne dokumenty potwierdzające doświadczenie

CIEE
*Aplikacja “Intern/Trainee Application Form”,
*Jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- kopia dyplomu ukończenia uczelni;
- kopia świadectwa ukończenia technikum lub liceum zawodowego;
- świadectwo pracy oraz referencje (min. 2/5 lat).
*CV w języku angielskim zawierający zdjęcie.
*Kopia paszportu,
*Kopie wszystkich wiz J-1,
*Dokument DS 7002 (jeśli potrzebny).

**Rolnictwo, Hotelarstwo, Turystyka - w większości wypadków wymienione kierunki będą podstawą do ograniczeń długości trwania praktyki do 12 miesięcy.
wyjątki:
-
Rolnictwo - program może trwać do 18 miesięcy pod warunkiem udokumentowania min. 6-miesięcznego programu zajęć bezpośrednio związanych z rolnictwem.
- Hotelarstwo, Turystyka - program może trwać do 18 miesięcy pod warunkiem niepodważalnego powiązania ścieżki praktyki z zarządzaniem.
sam szukasz sobie praktyki?
Sposobów szukania praktyk zawodowych jest bardzo wiele, ale na pewno nie jest to tak łatwe zadanie jak w przypadku pracy sezonowej. Z doświadczenia wiemy, że w poszukiwanie trzeba włożyć sporo wysiłku i czasu, jednak warto uzbroić się w cierpliwość, aby móc później podjąć staż w jednej z prestiżowych firm amerykańskich.
Poszukując praktyki we własnym zakresie sugerujemy skorzystać z usług internetowych serwisów pracy, do których linki podajemy poniżej:
www.internweb.com
www.internjobs.com

www.usa-internships.com

internships4america.org

www.rsinternships.com

www.jobbankusa.com

www.bestjobsusa.com

www.careeronestop.org

www.computerjobs.com

www.topusajobs.com

www.jobsfed.com

www.usajobsly.com

ważne informacje o programach
Podczas trwania praktyki Uczestnik nie może zmienić praktyki lub podejmować dodatkowego zatrudnienia.WłasnyPraktykodawca oferujący Uczestnikowi praktykę musi spełniać następujące watrunki:
- przychód roczny firmy powyżej 3 mln USD;
- zatrudniać minimum 25-ciu stałych pracowników;
Jeśli praktykodawca nie spełnia powyższych warunków lub nie zatrudniał w ostatnich 3 latach praktykantów INT/PCT z ramienia organizacji ICCE/CIEE, organizator zobligowany jest przez Departament USA do osobistego zweryfikowania firmy
"site visit".
Praktyka może być płatna lub bezpłatna. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia lub wynosi ono mniej 750 USD miesięcznie, należy wykazać posiadanie takiej kwoty (np. na rachunku bankowym).
W przypadku chęci ponownego udziału w Programie należy odczekać:
- 3 miesiące przed ponownym wyjazdem na Program Internship (nawet po wcześniejszym udziale w Programie "Work and Travel USA").
- 2 lata przed ponownym wyjazdem na Program PCT.