dokumenty

 

Szanujemy Wasz czas i dlatego staramy się ograniczyć wszelkie formalności do niezbędnego minimum.  Jednak, aby „papierkowa robota” była dla Was jak najmniej uciążliwa prosimy dokładnie i zgodnie z instrukcjami wypełnić wskazane dokumenty i formularze oraz złożyć je w komplecie, w wyznaczonych terminach.

 

 

I. Zgłoszenie do Programu

Poniższe, wypełnione, dokumenty wraz z  opłata aplikacyjną można złożyć w biurze lub zapisać się On-line

Karta Zgłoszeniowa [pobierz];

Umowa (organizator CIEE) [pobierz] – do podpisania w 2 egzemplarzach;

Umowa (organizator Intrax) [pobierz] – do podpisania w 2 egzemplarzach;

Umowa (organizator CCI) [pobierz] – do podpisania w 2 egzemplarzach;

Umowa (organizator CCI opcja LIFEGUARD) [pobierz] - do podpisania w 2 egzemplarzach;

 

IIa. Dokumenty aplikacyjne organizator CIEE
W przeciągu 10 dni od podpisania umowy należy złożyć (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

WAT Application Form [pobierz]

Job Offer [pobierz] dotyczy opcji A

  

IIb. Dokumenty aplikacyjne organizator Intrax

W przeciągu 10 dni od podpisania umowy należy złożyć (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

WAT Application Form [pobierz]
Participant Eligibility Form [pobierz]

Job Offer [pobierz] dotyczy opcji A

  

IIC. Dokumenty aplikacyjne organizator CCI

W przeciągu 10 dni od podpisania umowy należy złożyć (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

WAT Application Form [pobierz]

Terms and Conditions/Participant Declaration [pobierz]

Job Offer [pobierz] dotyczy opcji A
 
Dodatkowo, wszyscy Uczestnicy:

Kserokopia paszportu – tylko strony ze zdjęciem (paszport musi być ważny przynajmniej do maja 2018).

Kserokopie poprzednich wiz J-1 - dotyczy osób, które kiedykolwiek wcześniej otrzymały wizę J-1.

CV (życiorys) w języku angielskim wraz ze zdjęcie. CV należy dostarczyć poprzez serwis "Strefa Uczestnika" - po zalogowaniu do "Strefy Uczestnika" w dziale Dokumenty, należy kliknąć na "Załaduj CV (download)" i załączyć plik z CV, który powinien być napisany w programie MS WORD i nazwany "Nazwisko.Imię.CV" np. Kowalski.Jan.CV

 

III. Kopie dowodów wpłat  – po dokonaniu wpłat (zgodnie z Harmonogramem Wpłat) trzymajcie swoje kopie dowodów poszczególnych wpłat.
Uwaga: Każdemu Uczestnikowi Programu WAT USA zostaje przypisany indywidualny numer rachunku bankowego (różne są 2 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru), dlatego dokonując wszystkich wpłat należy koniecznie posługiwać się tylko swoim, indywidualnym numerem. W tytule wpłaty prosimy wyraźnie zaznaczać za kogo (nazwisko, imię) i na co, dokonywana jest wpłata, np. „Kowalski Jan – 1 rata za Program „Work and Travel USA”.

 

IV. Dokumenty i wnioski wizowe - w terminie podanym przez BTC należy dostarczyć wskazane przez BTC wnioski (ze zdjęciem) i formularze wizowe, potrzebne do ubiegania się o wizę amerykańską w Ambasadzie/Konsulacie USA.

 

 

 

 

Niestety ze względu na nieustanne zmiany przepisów imigracyjnych, wizowych, etc., wprowadzane przez amerykańskie instytucje rządowe, istnieje możliwość, że będziemy musieli Was poprosić o wypełnienie lub dostarczenie dodatkowych dokumentów i formularzy, w późniejszym terminie.