procedura

 

Zgłoszenie udziału do Programu „Work and Travel USA” – złożenie Karty Zgłoszeniowej, podpisanie Umowy, wpłacenie opłaty aplikacyjnej (patrz dział Dokumenty badź zapisz się on-line).

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim – krótka rozmowa ma na celu sprawdzenie czy porozumiecie  się swobodnie w języku angielskim i ma nam pomóc ocenić/ustalić preferencje wobec programu oraz ewentualnie doradzić jakiego typu oferty będą dla Was odpowiednie.

Złożenie kompletu formularzy aplikacyjnych - (patrz dział Dokumenty)

Podpisanie umowy z pracodawcą – wzięcie udziału w jednej z proponowanych  form rekrutacji (grudzień-kwiecień). Szczegóły dział Pracodawcy. Osoby podpisujące umowę z pracodawcą w opcji A powinny najpóźniej do lutego 2017 złożyć odpowiedni formularz Job Offer (patrz dział Dokumenty) w biurze BTC

Wpłata 1 raty za Program „Work and Travel USA” (styczeń lub po podpisaniu umowy- cokolwiek jest wcześniej).

Wybór daty wylotu do USA – Uczestnicy, korzystający z połączeń lotniczych, oferowanych przez BTC, podają swoje preferencje dotyczące daty wylotu/powrotu i miasta przylotu/wylotu do/z USA. Na podstawie takich wytycznych BTC dokonuje rezerwacji przelotu (marzec-kwiecień).

Złożenie w biurach BTC wniosków wizowych, ubieganie się o wizę J-1 w Ambasadzie USA (marzec-kwiecień). Odpowiednie wnioski wizowe wraz z paszportem, opłatą wizową i zdjęciem, Uczestnicy przekazują BTC. Następnie BTC zgodnie z procedurą wyznaczoną przez Ambasadę USA, umawia Uczestników na obowiązkową rozmowę z konsulem i składa wszystkie dokumenty w odpowiedniej placówce Ambasady (Warszawa lub Kraków).

Wpłata za bilet lotniczy do/z USA.

Odbiór paszportu z wizą J-1  - informacja o możliwości odbioru paszportu, będzie podana w serwisie internetowym "Strefa Uczestnika".

Szkolenie „Orientation Meeting” – każdy Uczestnik programu jest zobowiązany do udziału w szkoleniu organizowanym przez CIEE/Intrax/CCI  (maj-czerwiec). Na szkoleniu omawiane są zasady programu, bezpieczeństwo i ubezpieczenie. Organizatorzy oferują szkolenie on-line.

Wylot do USA – koniec maja / czerwiec / lipiec.

O wszelkich aktualnych i ważnych sprawach związanych z udziałem w Programie WAT (np. Targach Pracy, terminie Targów Pracy, spotkaniach informacyjnych, terminie „interview” w Ambasadzie USA, biletach lotniczych etc.) wszyscy Uczestnicy są na bieżąco informowani przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz specjalnego internetowego serwisu informacyjnego „Strefa Uczestnika”. Staramy się, abyście dokładnie wiedzieli, na jakim etapie jest Wasze zgłoszenie.