ważne daty i terminy

 

 

Daty ważności dokumentu DS 2019 – zgodnie z regulacjami odpowiednich instytucji rządowych USA, dla Uczestników z Polski, dokument ten może być ważny maksymalnie 4 miesiące (od 25 maja do 25 września).
Dokument DS 2019 wystawiany jest na podstawie „Job Offer Form”, a daty ważności dokumentu
zostaną wyznaczone na podstawie daty początkowej JOF.

Data ważności wizy J-1 oraz długość całkowitego pobytu w USA.  Końcową datą ważności wizy J-1 ("expiry date") jest końcowa data ważności dokumentu DS 2019, czyli najczęściej 25.09.
W USA można przebywać maksymalnie 5 miesięcy, cztery miesiące pracy (między 25 maja, a 25 września) plus piąty miesiąc cele turystyczne.

UWAGA: Każdy Uczestnik powinien opuścić Stany Zjednoczone najpóźniej 1-go października, chyba że oficjalne rozpoczęcie nauki na jego uczelni ma miejsce w późniejszym terminie (studenci ostatniego roku studiów mogą zostać w USA po tej dacie, nie przekraczając 5-ciu miesięcy pobytu).

Daty wylotów do USA – wybór daty wylotu powinien być podyktowany datą początkową Waszego Programu (termin ustalony na JOF z pracodawcą), sugerujemy wylecieć przynajmniej 2 dni przed tym terminem. Uczestnicy, którzy zdecydują się na zakup biletu we własnym zakresie będą proszeni o podanie nam szczegółów przelotu na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem.

Daty powrotu do Polski – Uczestnicy podają nam preferowaną datę powrotu do Polski, biorąc pod uwagę datę końcową na JOF, jak również ewentualne plany związane z podróżowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że Wasze plany mogą ulec zmianie, dlatego bilety, które rezerwujemy, umożliwiają dokonanie zmiany daty powrotu (bezpłatnie lub za opłatą, w zależności od warunków ustalonych przez linię lotniczą). Bilety najczęściej mają 6-miesięczny okres ważności, ale należy pamiętać, aby wylecieć z USA w terminach podanych w poprzednim punkcie.

Daty ważności ubezpieczenia - CIEE zapewnia ubezpieczenie na cały okres trwania programu, Intrax do daty końcowej ważności DS 2019, a CCI zaś do końcowej daty JOF.

Dokładne daty ubezpieczenia zostaną ustalone w oparciu o daty ważności dokumentu DS 2019 i JOF.