warunki udziału

 

Od każdego, kto chce wziąć udział w Programie "Work and Travel USA", "wymagamy" przede wszystkim trochę zapału, samodzielności i chęci przeżycia wspaniałej przygody, a tylko przy okazji należy spełniać poniższe warunki:


Wiek: ukończone 18 lat.

- studenci szkół wyższych (dzienni, wieczorowi, zaoczni),

- studenci studium policealnego, realizujący program nauczania w systemie dziennym, którzy starają się o udział w programie między 2 a 3 semestrem,

- studenci, którzy przechodzą z jednej instytucji akademickiej do drugiej (np. studia licencjackie-magisterskie, studia magisterskie-podyplomowe) o ile jest to kontynuacja studiów w pełnym wymiarze godzin,

- studenci ostatniego roku studiów, którzy w momencie ubiegania się o uczestnictwo w programie posiadają jeszcze status studenta, nawet jeśli ukończą studia w trakcie trwania programu (tzn. obrona pracy magisterskiej/licencjackiej powinna odbyć się po rozmowie wizowej)

Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

Złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów (patrz dział Dokumenty) i dokonanie wpłat zgodnie z Harmonogramem Wpłat (patrz dział Oplaty).

Należy posiadać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy po powrocie. Osoby, których data ważności paszportu kończy się przed tym terminem mogą zapisać się na Program „Work and Travel USA”, ale powinny jak najszybciej wyrobić nowy paszport (może to trwać nawet 6 tygodni) i dostarczyć jego kserokopię do biura.

UWAGA:

Zapisujemy tzw. „Secondtimers i Repeaters” - osoby, które brały już udział w Programie "Work and Travel USA", mogą bez przeszkód wyjechać po raz kolejny (drugi, trzeci, czwarty, a nawet piąty).

Obcokrajowcy, którzy studiują w Polsce również mogą brać udział w programie na identycznych zasadach. Powinni jedynie przedstawić dokument pozwalający na legalny pobyt w Polsce (Karta Pobytu, wiza). Taki dokument musi być ważny przynajmniej do końca trwania programu.