System podatkowy w Wielkiej Brytanii działa nieco inaczej niż w Polsce. Początek roku podatkowego to 6 kwietnia, a koniec 5 kwietnia następnego roku. Aby uzyskać zwrot podatku należy złożyć odpowiednie dokumenty w właściwym terytorialnie oddziale Inland Revenue (brytyjski odpowiednik Urzędu Skarbowego).

Do rozliczenia niezbędne są dokumenty P45 lub P60, które każdy kto pracował w Wielkiej Brytanii powinien otrzymać od swojego pracodawcy. Jeżeli nie posiadasz P60 ani P45, to konieczne jest wystąpienie do pracodawcy o dostarczenie tych dokumentów, lub ich zamiennika, tzw. Statement of Earnings.

Uzyskanie zwrotu trwa zazwyczaj ok. 6 miesięcy. Niewykluczone są dłuższe terminy oczekiwania na zwrot - w skrajnych przypadkach nawet do 1 roku - dotyczy to jednak sytuacji problemowych (np. zaginięcie dokumentów, problemy z pracodawcą i inne).

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku do 4 lat wstecz. Jeśli osiągnięte w Wielkiej Brytanii dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania to odzyskać można 100 % zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku ustalana jest przez Inland Revenue i zmienia się co roku.

 

procedura i dokumenty

1.

W celu odzyskania podatku należy do końca sierpnia danego roku złożyć następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy [pobierz]

- umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]

- aneks [pobierz]

- procedura zwrotu [pobierz]

- deklaracja P86 [pobierz] TYLKO PODPIS W MIEJSCU "SIGNATURE"

- deklaracja P85 [pobierz] TYLKO PODPIS W MIEJSCU "SIGNATURE"

- oryginał P45 bądź P60 (ważne jest, aby na tym dokumencie widniał Twój numer NIN (National Insurance Number).

uwaga! - ważne jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich pracodawców w danym roku podatkowym, nawet jeżeli nie płaciłeś u nich podatków, lub Twoje dochody były niewielkie.

2.

Dokonanie wpłaty prowizji za usługę w przypadku opcji rozliczenia "z góry". Przy wyborze opcji "z dołu" prowizja płatna po rozliczeniu

3.Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiednie urzędu skarbowego. Jednocześnie poinformuje o wysokości należnego Ci zwrotu podatku drogą mailową.
4.

Po około 6 miesiącach przychodzi zwrot czekiem na podany adres w Polsce (w przypadku opcji z "dołu" na adres Mag-Tax) lub przelewem na konto w Wielkiej Brytanii - w zależności od wybranego wczesniej trybu zwrotu.

 

samozatrudnienie
Jeżeli pracowałeś w Wielkiej Brytanii na zasadzie samozatrudniania (self-employment) masz obowiązek złożenia pełnego zeznania podatkowego Tax Return, jeżeli tego nie uczynisz w wyznaczonym terminie (forma papierowa do 31 października, elektroniczna do 31 stycznia), możesz się liczyć z karą ze strony brytyjskich organów fiskalnych w kwocie nawet do 100 funtów.