Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Irlandii, miały pobierane zaliczki z wypłat na rzecz podatku dochodowego po powrocie do Polski mogą się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku przesyłając zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego w Irlandii. Deklaracja podatkowe powinna zawierać dochod od wszystkich pracodawców z danego roku podatkowego.

Rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu. Rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 3 lat

Do rozliczenia niezbędne są dokumenty P45, P60 lub Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Rozliczenie możliwe jest również na podstawie ostatnich payslip-ów, ale wówczas konieczne jest podanie dokładnej nazwy i adresu pracodawcy.

Przy wysokich dochodach zwrot może być wyższy, jeśli zostaną dostarczone oryginały imiennych rachunków za zakwaterowanie.

Jeśli osiągnięte dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania to odzyskać można 100 % zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku ustalana jest przez urząd skarbowy i zmienia się co rok.

 

procedura i dokumenty

1.

W celu odzyskania podatku należy do końca sierpnia danego roku złożyć następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy [pobierz]

- podpisaną deklarację podatkową [pobierz]

- umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]

- kopia paszportu badź dowodu osobistego

- oryginał P45 bądź P60, ewentualnie ostatni payslip od każdego pracodawcy

2.

Dokonanie wpłaty prowizji za usługę jeśli wybrano płatność z góry

3.Po otrzymaniu dokumentów i wpłaty Mag-Tax wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiednie urzędu skarbowego.
4.

Po około 3 miesiącach otrzymujesz zwrot czekiem na podany adres w Polsce lub przelewem na konto w Irlandii (opcja z góry). Przy opcji z dołu wypłata zwrotu nastąpi na konto w PL.