Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Niemczech miały pobierane z wypłat zaliczki na poczet podatku dochodowego po zakończeniu roku podatkowego mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku rozliczając się z niemieckim urzędem skarbowym. Należy spełnić dodatkowo następujące warunki:

- pobyt w Niemczech trwał nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni (6 miesięcy), liczone jako okres posiadania ważnego zezwolenia na pobyt oraz pracę oraz zameldowania w Niemczech. Dany okres nie musi zawierać się w obrębie jednego roku kalendarzowego/podatkowego.

- pobyt w Niemczech trwał krócej niż 183 dni, ale dochody uzyskane w Niemczech stanowią przynajmniej 90% rocznych dochodów podatnika.

- pobyt w Niemczech trwał któcej niż 183 dni, ale dochody uzyskane poza obszarem Niemiec w danym roku podatkowym nie przekraczają 2035 EUR brutto.

dotyczy szczególnie:

- pracowników sezonowych

- pracowników zatrudnionych na umowach czasowych (zlecenia, stypendia i granty naukowe)

- pracowników uzyskujących dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę

- pracowników zatrudnionych na eksportowych pracach kontraktowych

Odzyskanie podatku jest możliwe do 4 lat wstecz. Obecnie można rozliczyć podatki za lata 2015, 2014, 2013 i 2012.

Jeśli dochody w Polsce i Niemczech nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, w danym okresie rozliczeniowym, to podatnicy uzyskują 100% zwrotu nadpłaconego podatku. Wysokość nadpłaty podatkowej to suma trzech rodzajów podatków niemieckich: Lohnsteuer, Solidaritatszuschlag i Kirchnsteuer.

  

procedura i dokumenty

1.

W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

- formularz zwrotu podatku [pobierz]

- umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]

- pełnomocnictwo [pobierz]

- kserokopię Steuernummer (odpowiednik polskiego numeru NIP)

- oryginał Lohnsteuerkarte (karta podatkowa)

- kserokopię paszportu

- kserokopię pozwolenia/umowy na pracę w Niemczech

- zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG [pobierz]

- podpisaną w polu "Unterschrift" pierwszą stronę deklaracji podatkowej (prosimy jej nie wypełniać)

deklaracja za rok 2015 [pobierz]

deklaracja za rok 2014 [pobierz]

deklaracja za rok 2013 [pobierz]

deklaracja za rok 2012 [pobierz]

2.Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu omówienia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.
3.

Zwrot podatku nastąpi na podane w zgłoszeniu konto bankowe po upływie ok. 4 miesięcy od wysłania deklaracji do urzędu skarbowego.