Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Norwegii miały pobierane z wypłat zaliczki na poczet podatku dochodowego po zakończeniu roku podatkowego mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku rozliczając się z norweskim urzędem skarbowym.

Zalecane jest złozenie zeznania do 31 marca (dotyczy rozliczenia na podstawie Inntekstoppgave) lub do 30 kwietnia (przy rozliczeniu na podstawie Selvangivelse) kolejnego roku po okresie zatrudnienia. Jeśli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, to urząd podatkowy sam naliczy podatek wg "uznania". Ryzykuje się wówczas naliczenie dużego podatku oraz odsetek lub nieuwzględnienia należnych odpisów. Możliwe jest również złożenie podania o zmianę rozliczenia podatkowego (maksymalnie do 10 lat wstecz). Rozpatrywanie podania zajmuje ok. 6 miesięcy, ale z reguly decyzja jest pozytywna.

  

procedura i dokumenty

1.

W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy [pobierz]

- umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]

- pełnomocnictwo [pobierz]

- potwierdzenie numeru konta bankowego w PL [pobierz]

a) jeśli pracowałeś/aś w Norwegii nie dłużej niż pół roku (183 dni) dodatkowo:

- Lonns-og trekkoppgave (zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez pracodawcę/pracodawców)

- podpisaną ostatnią stronę deklaracji

- ewentualne załączniki (tłumaczenia przysięgłe, kopie biletów itp)

 

b) jeśli pracowałeś/aś w Norwegii dłużej niż pół roku dodatkowo:

- Selvangivelse, czyli formularz zeznania podatkowego

- Lonns-og trekkoppgave (zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez pracodawcę/pracodawców)

- kody do dostępu online - wysyłane jeśli praca trwała dłużej niż pół roku

- ewentualne załączniki (tłumaczenia przysięgłe, kopie biletów itp)

2.Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiednie urzędu skarbowego.
3.

Zwrot podatku następuje w dwóch terminach czerwiec badź październik.

 

Możliwe dodatkowe zniżki:

1. Rozliczenie wraz ze współmałżonkiem (śkatteklasse 2)

2. 10% zniżki dla obcokrajowców

3. Odliczenie kosztów zakwaterowania i podróży między Polską i Norwegią (Status Pendler)

4. Inne zniżki

5. Dodatki i zapomogi

 

1. Aby rozliczyć się wraz ze współmałżonkiem (śkatteklasse 2):

- dochody współmałżonka nie mogą przekraczać kwoty 60 000 nok

- druga klasa należy się także wszystkim rodzicom samotnie wychowującym dzieci do 18 roku życia

- należy złożyć akt ślubu (nie trzeba tłumaczyć jeśli jest unijny) lub akt rozwodu

- należy złożyć zaświadczenie o zarobkach małżonka (albo o bezrobociu) za dany rok podatkowy + kopia tłumaczenia przysięgłego na język angielski bądź norweski

- należy złożyć skrócony akt urodzenia dla każdego dziecka (bez tłumaczenia jeśli jest unijny)

- należy złożyć zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 roku życia (dokumenty z urzędu ewidencji ludności + tłumaczenia przysięgłe na j. angielski lub norweski)

 

2. Aby otrzymać 10% zniżki dla obcokrajowców:

Z tej zniżki może skorzystać każdy, ale tylko przez pierwsze 2 lata pracy. Nie trzeba żadnych dodatkowych dokumentów. Zastosowanie tej ulgi uniemożliwia skorzystanie z innych ulg. To nie zawsze się opłaca. Należy wyrbać najkorzystniejszą ulgę dla siebie!

 

3. Do odliczenie kosztów zakwaterowania i podróży między Polską i Norwegią (Status Pendler) należy:

- posiadać rodzinę w Polsce (współmałżonek i/lub dzieci poniżej 18 roku życia, zamieszkującą pod tym samym adresem)

- posiadać dowody poniesionych kosztów podróży między rodziną a miejscem pracy

- posiadać dowody poniesionych kosztów na zakwaterowanie w czasie pracy w Norwegii

- złożyć akt ślubu + kopia tłumaczenia przysięgłego na j. angielski lub norweski (jeśli unijny to tłumaczenie nie jest potrzebne)

- złożyć zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 roku życia (dokumenty z urzędu ewidencji ludności + tłumaczenia przysięgłe na j. angielski lub norweski)

- złożyć kopię biletów promowych, lotniczych, ew. "bramki" jeśli były to większe sumy

- złożyć kopię dokumentu potwierdzającego koszt zakwaterowania w Norwegii

 

4. Inne zniżki

Każdy podatnik może odpisać np. dojazd do pracy, pożyczkę z norweskiego banku, przedszkole lub świetlicę dla dziecka jeśli rodzina jest w Norwegii. Należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające.

 

5. Dodatki i zapomogi

Każdy podatnik może dostać:

- dodatek opiekuńczy na każde dziecko w wieku do 3 lat (3000 nok/miesiąc)

- dodatek rodzinny na każde dziecko w wieku 3-18 lat (900 nok/miesiąc)

warunki:

- dziecko może mieszkać w Polsce lub Norwegii