Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku to od Twojego dochodu odprowadzany jest podatek SINK w wysokości 25%. Składanie deklaracji podatkowej w tym przypadku nie jest wymagane.

Jeśli pracowałeś dłużej niż pół roku to odprowadzany jest podatek gminny w wysokości 31% i w takim przypadku należy złożyć deklarację podatkową.

 

procedura i dokumenty

1.

W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

- formularz zwrotu podatku [pobierz]

- umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]

- kserokopię podsumowania rocznego od pracodawcy, tj. dokumentu KU-13

- kserokopię dowodu osobistego

- zaświadczenie z banku jeśli zwrot ma przyjść przelewem na konto

2.

Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.

uwaga: urząd może prosić o inne, dodatkowe informacje lub dokumenty. W takiej sytuacji podatnik zobowizany jest dostarczyć je do Ma-Tax

 
najważniejsze terminy
* styczeń - marzec, w tym terminie pracodawca powinien przesłać KU-13. Jeśli pracodawca nie przekaże tego dokumentu Mag-Tax może wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. To niestety wydłuży procedurę i uniemożliwi złożenie zeznania do 4 maja
* przełom marca/kwietnia, urząd w Szwecji zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
* kwiecień, urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw. Inkomstendeklaration) - podatnik musi niezwłocznie przekazać je do Mag-Tax. Deklaracje te muszą być uzupełnione i odesłane do Szwecji do 4 maja.
* 4 maja, ostateczny termin składania deklaracji. Dla zapewnienia złożenia dokumentów przez 4 maja, Mag-Tax musi otrzymać deklarację podatkową najpóźniej w dniu 20 kwietnia.
* wrzesień - grudzień, urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów orza przesyla wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Ewentualna dopłata musi nastąpić w ciągu 90 dni.
 
Powyższe terminy są deklarowanymi terminami urzędowymi. Mag-Tax (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie bądź skrócenie.
Złożenie dokumentów po 4 maja nie dyskwalifikuje rozliczenia, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Naraża również podatnika na kary ze strony urzędu skarbowego w Szwecji.