procedura i dokumenty

 

1.

Złożenie w biurze BTC, bądź przesłanie pocztą, wypełnionych dokumentów:

Karta Zgłoszeniowa [pobierz] wraz z zaznaczeniem opcji rozliczenia podatku (czytaj)

Umowa w 2 egz. [pobierz]

Podpisane w miejscach oznaczonych "SIGN HERE - Your Signature" (WAŻNE - prosimy nie wypełniać formularzy, należy złożyć tylko podpis we wskazanym miejscu niebieskim długopisem) odpowiednie formularze federalny i stanowy:
Formularze za rok:

- 2016 - POBIERZ TUTAJ

- 2015 - POBIERZ TUTAJ

- 2014 - POBIERZ TUTAJ

Kserokopie:
- Karty Social Security Number
- Wizy J-1
- Formularza DS 2019

Oryginalny formularz W-2 - od wszystkich pracodawców z USA, u których pracowaliście (należy złożyć wszystkie egzemplarze W-2 otrzymane od każdego pracodawcy tzn. 3 lub 4 sztuki). Pracodawca ma obowiązek wysłać do Was ten formularz do końca lutego (jeśli podaliście swój właściwy adres w Polsce).
UWAGA: Przed oddaniem oryginału formularza W-2 do biura BTC, prosimy zrobić kserokopię formularzy W-2. Jeśli nie otrzymaliście formularza W-2, możemy opracować Wasze deklaracje podatkowe na podstawie tzw. "Final Payslip", ale należy zaznaczyć, że w przypadku podatku stanowego nie wszystkie stanowe urzędy podatkowe uznają "Final Payslip".

W przypadku stanów: Arizona, New York, Ohio rozliczenie podatku stanowego możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie W2!

 

2.
Dokonanie wpłaty (w biurze bądź przelewem na konto)
- 199 PLN - rozliczenie podatku federalnego i stanowego za 1 rok podatkowy
bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Warszawa
nr rachunku: 68175013120610000000009999
nazwa i adres odbiorcy: Business Travel Club Sp. z o.o.
ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa
tytuł wpłaty: Nazwisko i Imię – opłata za usługę „Zwrot Podatku"
w przypadku wpłat na konto prosimy o dostarczenie kopii dowodu wpłaty.
3.

Opracowanie przez BTC i Mag-Tax deklaracji podatkowych, zgodnie z wybraną przez Klienta Opcją i przesłanie do odpowiednich instytucji w USA.

4.

Przesłanie do Klienta informacji o przewidywanej wysokości zwrotu podatków drogą mailową.
Po około 3 miesiącach od daty złożenia kompletu dokumentów w biurze BTC, można samodzielnie sprawdzić status zwrotu podatku federalnego poprzez internetowy serwis amerykańskiego urzędu podatkowego IRS – w tym celu należy kliknąć tutaj, podać swój numer Social Security Number (SSN), kwotę oczekiwanego zwrotu podatku federalnego i zaznaczyć opcję "Single".

5.

Otrzymanie czeku/ów - na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym, średnio po około 3-6 miesiącach od daty złożenia dokumentów w biurze BTC, amerykańskie urzędy podatkowe przesyłają osobno i w dwóch różnych terminach 2 czeki: czek ze zwrotem podatku federalnego oraz czek ze zwrotem podatku stanowego (jeśli płaciliście podatek stanowy).

6.

Zrealizowanie czeków w banku.

 
Przy zgłoszeniu korespondecyjnym prosimy o przesyŁanie dokumentów na adres:
BUSINESS TRAVEL CLUB
UL. BATOREGO 16 POK. 124
02-591  WARSZAWA
z dopiskiem: PODATKI
Rozliczenie podatkowe powinno trafić do amerykańskiego urzędu podatkowego do 15 kwietnia danego roku.
Proponujemy jednak nie zwlekać do ostatniej chwili i natychmiast po otrzymaniu od pracodawcy formularza W-2 zgłosić się do biura BTC - im szybciej to zrobicie tym szybciej otrzymacie czeki ze zwrotem podatku (większość osób, które złożyły komplet dokumentów w styczniu otrzymało czeki ze zwrotem podatku federalnego już po 3 miesiącach).
Jeśli zgłosicie się do nas po 15 kwietnia, to również będziemy mogli wysłać Wasze deklaracje podatkowe, aczkolwiek czas oczekiwania na zwrot podatku może być trochę dłuższy.
Deklaracja podatkowa powinna zostać przesłana do IRS w okresie nieprzekraczającym 3 lat.