najczęściej zadawane pytania

1. Czy można odzyskać podatek, jeśli płacony był tylko u jednego z dwóch pracodawców?

Tak, ale zarobki od obydwu muszą zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego

2. Co to jest Jaaropgaaf?

Dokument wystawiany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego lub zakończeniu zatrudnienia. Wskazane są na nim sumy uzyskanych dochodów oraz zapłaconego podatku. Dokument ten pracodawca powinien wystawić i przekazać pracownikowi do połowy marca. Jaaropgaaf powinien zostać wystawiony oddzielnie przez każego pracodawcę. Możemy wystąpić o wystawienie niezbędnych dokumentów w imieniu Klienta. W tym przypadku należy przekazać do nas kopię umowy o pracę lub rozliczenie miesięczne.

3. Co to są numery BSN i SOFI?

BSN (do roku 2007 zwany SOFI) to numer identyfikacji podatkowej (odpowienik polskiego NIP). Posiadanie niezbędne do procedur podatkowych.

4. Kto może ubiegać się o zwrot podatku?

Każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii i posiada numer BSN/SOFI.

5. Ile procent podatku otrzymam?

100% zapłaczonej zaliczki na rzecz podatku dochodowego w Holandii jeśli dochody w danym roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

6. Co to jest „rozłąkowe”?

Heffingskorting – ulga zwana potocznie „rozłąkowym”, to nic innego jak możliwość wspólnego rozliczenia partnerów fiskalnych (nie musi być to małżonek).