JEDZIESZ DO USA!

Rozpoczęcie nauki w amerykańskiej szkole średniej oraz wniknięcie do „nowej” amerykańskiej społeczności bez wątpienia dostarczy Ci bezcennych korzyści, jednak pamiętaj, że będziesz musiał przestawić się na zupełnie odmienne warunki życia.

Twoi amerykańscy opiekunowie, jak również nauczyciele oraz koledzy i koleżanki, będą mówić po angielsku o wiele szybciej niż Ty. Język ten początkowo będzie brzmiał inaczej od tego, z jakim zetknąłeś się na lekcjach angielskiego w Twojej polskiej szkole. Pojawią się zwroty i skróty, z którymi nigdy wcześniej nie spotkałeś się zarówno w życiu codziennym, jak i w dotychczasowych podręcznikach, z których czerpałeś wiedzę. Jedyną dobrą i sprawdzoną radą jest NIE MARTWIĆ SIĘ i na spokojnie podejść do nowych warunków, w których będziesz musiał się odnaleźć. Daj sobie czas na „osłuchanie” i oswojenie z otoczeniem. Podejdź do tego wyzwania z dystansem oraz dużą dawką poczucia humoru i ciesz się wyjazdem do USA!

Jak poradzić sobie z nauką w nowej amerykańskiej szkole?

Zapoznaj się z opracowanym niżej krótkim poradnikiem. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka cennych rad, z których skorzystali inni międzynarodowi Uczestnicy programu High School USA. Nauka w USA nie będzie już Ci straszna!

  • Korzystaj z dobrych słowników. Na rynku dostępne są słowniki zarówno w dużych jak i kieszonkowych formatów oraz oczywiście w aplikacjach. Sugerujemy mieć przynajmniej jeden kieszonkowy i łatwo dostępny w komórce/komputerze. Codziennie szukaj słów, których znaczenia jeszcze nie znasz.
  • Zapisuj obco brzmiące słowa, które pojawiają się w życiu codziennym. Takich słów odnotujesz sporo zwłaszcza w pierwszych tygodniach pobytu w USA. Im szybciej opanujesz znaczenie tych słów, tym szybciej zrozumiesz swoich amerykańskich opiekunów i rówieśników.
  • Wybierz sobie przedmioty i zajęcia, które musisz, ale także te, które Cię interesuję – masz taką możliwość. Będzie Ci łatwiej nauczyć się przedmiotów w obcym języku, jeśli będziesz je lubił.
  • Zorganizuj sobie czas na naukę. Każdego dnia poświęć godzinę na powtórzenie materiału, nawet jeśli nie masz zadanej pracy domowej. Pamiętaj, że potrzebujesz więcej czasu na opanowanie przedmiotów niż amerykańscy uczniowie. Niech nauka w USA będzie owocna!
  • Konsultuj się z rówieśnikami i nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj – nikt nie będzie się z Ciebie śmiał, nikt też nie pomyśli, że się „podlizujesz”. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie będą powiadomieni o pojawieniu się w klasie międzynarodowego ucznia. Ich zadaniem będzie pomóc Ci w trudniejszych chwilach. Dzięki rozmowie z Amerykanami wyniesiesz jak najwięcej z wyjazdu do Stanów– biegłość i naturalność w mowie, a także poznanie zwrotów ze slangu.
  • Bądź aktywny na zajęciach, nie chowaj się. Aktywność zwiększy Twoją pozycję w oczach nauczycieli i rówieśników.
  • Zachowaj poczucie humoru i nie stresuj się. Każdy popełnia błędy i nie raz zdarzy Ci się pomylić. Pamiętaj, że w ten sposób uczysz się i nikt nie wymaga od Ciebie płynności mówienia lub bogatego zasobu słów. Bądź otwarty i ciesz się swoim nowym doświadczeniem.
  • Ćwicz swoją wymowę. Potraktuj telewizję jako narzędzie przyswajania obcych słów i zwrotów. W wyznaczonym przez Twoją amerykańską rodzinę czasie oglądaj wspólnie wybrane programy i powtarzajcie na głos dialogi. Taka zabawa pomoże Ci w nauce, a jednocześnie zintegruje z amerykańską rodziną. Warto pomyśleć o nauce angielskiego przez zabawę!
  • Znajdź czas na odpoczynek. Nie skoncentrujesz się kiedy ogarnie Cię stres lub przemęczenie. W chwilach zmęczenia nauką, zrób sobie przerwę. 15 minut snu lub krótki spacer zregenerują Twój organizm.
  • Baw się nauką!! Integruj się z rówieśnikami poprzez uczęszczanie do młodzieżowych kół tematycznych, które jednocześnie pomogą Ci rozwinąć zainteresowania, zapomnisz również o doskwierającej czasami tęsknocie za domem.

Amerykańska szkoła

Stany Zjednoczone charakteryzują się bardzo dynamicznym systemem oświaty. Ideą edukacji jest kreowanie możliwości zarówno dla młodzieży amerykańskiej jak i obcojęzycznej. Szkoły proponują bogaty harmonogram zajęć dydaktycznych połączony z ciekawą ofertą kół pozalekcyjnych. Celem nauki w USA jest scalanie procesu pogłębiania wiedzy z ideą rozwijania indywidualnych zdolności uczniów.

W planach nauczania uwzględnia się przedmioty takie jak: język angielski (gramatyka, literatura, eseje), matematyka, historia Ameryki, nauki społeczne oraz wychowanie fizyczne. W zależności od zainteresowań uczniowie mają możliwość wyboru innych przedmiotów takich jak muzyka, teatr, czy plastyka.

CIEE od lat współpracuje z wieloma szkołami średnimi w USA kierując do nich na naukę uczniów z całego świata. Szkoły w Stanach to zarówno placówki państwowe jak i prywatne począwszy od małych miejscowości stanu Iowa po przedmieścia dużych miast takich jak Boston. W ramach programów, istnieje możliwość wyboru regionu lub stanu (High School USA) lub nawet szkoły (High School PLUS), w której uczeń chciałby podjąć naukę.

Dyplom ukończenia szkoły

Po zakończeniu nauki w USA, szkoła wystawia świadectwo ukończenia semestru lub roku. Dla uczniów ostatnich klas istnieje możliwość uzyskania świadectwa równoważnego z polską maturą. Zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw uznawalności wykształcenia uzyskanego za granicą, należy skontaktować się z właściwym kuratorium przed przyjazdem do Polski w celu sprawdzenia, jakie formalności i dokumenty są niezbędne do nostryfikacji świadectwa. Założeniem programu High School USA nie jest możliwość uzyskania dyplomu równoznacznego z polską matura, z tego też względu zarówno BTC jak i organizator programu CIEE, nie udziela gwarancji w tej kwestii (jednak przy programie High School PLUS może to być priorytetem). Po zakończeniu programu i uzupełnieniu różnic programowych uczeń może kontynuować naukę w swojej dotychczasowej szkole w Polsce lub zdecydować się na wyjazd na wizie F-1.

Amerykańska rodzina

Rodzina przyjmująca Uczestnika pod swój dach ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Jej obowiązkiem jest zapewnienie warunków mieszkaniowych, posiłków, miejsca do nauki, a także bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Przyjęcie ucznia do rodziny goszczącej odbywa się na zasadzie wolontariatu. Rodziny za swą pomoc nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, a kierują się chęcią zdobycia doświadczenia, poznania odmiennej kultury i zwyczajów.

Perspektywa rozpoczęcia nauki w Stanach i życia w zupełnie nowych warunkach w okresie 5-10 miesięcy, daleko od bliskich i przyjaciół często wiąże się ze stresem i niepewnością Uczestnika. Zadaniem rodziny goszczącej jest zachęcenie Uczestnika do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w celu nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami. Selekcjonowane przez CIEE rodziny posiadają duże doświadczenie i goszczą studentów całego świata. Starają się stwarzać przyjazną, pełną ciepła i zaufania atmosferę jednakże Uczestnika traktują na zasadzie tych samych praw, jakie przysługują własnym dzieciom. Mają pewne oczekiwania w stosunku do Uczestnika i podobnie jak swoim dzieciom nadają zarówno przywileje jak i obowiązki. W przypadkach konfliktowych, braku komunikacji, dyscypliny, dostosowania się do przyjętych przez rodzinę reguł, rodzina posiada prawo zgłoszenia problemu do rozpatrzenia przez CIEE.

Każdy Uczestnik powinien posiadać swój indywidualny dostęp do środków pieniężnych w wysokości 250 USD miesięcznie, które przeznaczy na pokrycie własnych potrzeb w czasie pobytu w USA. Rodzina goszcząca nie jest zobligowana do finansowania Uczestnika. Wszystkie niezbędne na zajęcia materiały naukowe lub opłaty z tytułu uczęszczania na kółka tematyczne, muszą być zorganizowane przez Uczestnika we własnym zakresie. Aby ułatwić Uczestnikowi zarządzanie finansami sugerujemy skorzystać z doradztwa i pomocy rodziny goszczącej. Niejednokrotnie okazuje się to najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Dzięki codziennym kontaktom z goszczącą Uczestnika rodziną, pobyt w USA jest dużo łatwiejszy!

Community Service Project

To przedsięwzięcie stanowiące integralną część programu High School USA (J-1). Projekt jest obowiązkowy do wykonania przez każdego Uczestnika podczas trwania programu i polega na podjęciu, w ramach wolontariatu, prac na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie, praca i opieka nad dziećmi, rozdawanie żywności w schroniskach dla bezdomnych, dotrzymywanie towarzystwa starszym osobom itp). Uczestnik musi poświęcić jedynie 8 godzin pracy z całego semestru nauki, a charakter wykonywanych zajęć wybiera sobie indywidualnie. Po przyjeździe do USA, Uczestnik otrzyma informator „Community Project Information Packet”, w którym znajdzie niezbędne instrukcje oraz formularze, jednak w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rozpoczęciem przygotować do projektu, pomocna będzie zarówno rodzina amerykańska jak i Lokalny Koordynator CIEE.