KROK PO KROKU

Wiadomo, że aby wyjechać na program High School USA to nieuniknione są formalności-  procedura dokumenty, wizowanie. Wszystko to wymaga poświęcenia trochę czasu natomiast „nie taki straszny diabeł jak go malują”. W razie potrzeby zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, mamy trochę doświadczenia w temacie … a szkoła w USA czeka :).

 • Przystąpienie do Programu. Podpisanie Umowy o udziale w Programie High School USA , wypełnienie Karty Zgłoszeniowej lub zapisu online i dokonanie opłaty aplikacyjnej. Omówienie niezbędnych do złożenia dokumentów. Umówienie terminu testu pisemnego oraz rozmowa Kwalifikacyjna Uczestnika z przedstawicielami BTC.
 • Zakwalifikowanie do Programu. Po odbyciu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej omawiamy wyniki. W przypadku niezakwalifikowania, wpłacona opłata aplikacyjna zostanie zwrócona.
  Złożenie Aplikacji  High School USA oraz kompletu dokumentów w określonym przez BTC terminie.
  Wymagana procedura dokumenty, niezbędne przy wyjeździe do USA:
  Aplikacja,
  – List Uczestnika Programu do rodziny goszczącej,
  – List rekomendacyjny od nauczyciela języka angielskiego,
  – Wypis ocen z trzech ostatnich lat potwierdzony przez obecną szkołę,
  – Karta szczepień potwierdzająca wymagane szczepionki,
  – Wyniki testu językowego ELTiS,
  – Kopia paszportu,
  – Warunki udziału w Programie,
  – HIPAA Form – warunki ubezpieczenia,
  – 2 zdjęcia typu „head shot”, na których Uczestnik uśmiecha się,
  – Zdjęcia rodzinne,
  – Potwierdzenie posiadania środków finansowych pozwalających pokryć miesięczne koszty życia w USA (ok $250/ miesiąc).
 • Opłaty wg. harmonogramu wpłat określonego Umową. Uiszczenie opłaty programowej oraz opłaty SEVIS na podany w Umowie numer konta BTC (patrz dział Opłaty).
 • Rodzina i szkoła. Uczestnik otrzymuje tzw „placement” czyli informację o szkole i rodzinie, do której został przypisany..
 • Odbiór i podpisanie dokumentu DS2019. Przekazanie Uczestnikowi promesy wizowej DS-2019, dokumentu Notification of Assignment oraz informatora Orientation Handbook w biurze BTC.
 • Procedura i dokumenty wizowe. Zapoznanie się z formalnościami wizowymi, staranne wypełnienie wniosków wizowych i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wystąpienie o wizę J-1 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
 • Przekazanie Uczestnikowi ostatnich szczegółowych informacji. Odbiór dokumentu Placement Report z informacjami na temat amerykańskiej rodziny goszczącej i szkoły średniej w USA.
 • Wylot. Wykupienie biletu lotniczego i wylot! Rok szkolny w USA zaraz się zacznie! Ale zanim to nastąpi to jeszcze Szkolenie – Orientation Meeting w Nowym Jorku lub San Francisco pod opieką CIEE (dodatkowa opcja możliwa do wykupienia).