ZWROT PODATKU Z USA

Uczestnikom Programów do USA (Work and Travel, Camp, Internship, PCT etc.) przysługuje zwrot podatku z USA. Od lat oferujemy pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych w celu otrzymania zwrotu.

Rozliczenie podatkowe powinno trafić do amerykańskiego urzędu podatkowego do 15 kwietnia danego roku.
Proponujemy nie zwlekać do ostatniej chwili i po otrzymaniu formularza W-2 zgłosić się do nas! Im szybciej to zrobicie tym szybciej otrzymacie zwrot podatku federalnego i stanowego. Większość osób, które złożyły komplet dokumentów w styczniu otrzymało czeki ze zwrotem podatku federalnego już po 3 miesiącach.
Jeśli zgłosicie się do nas po 15 kwietnia, to również będziemy mogli wysłać Wasze deklaracje podatkowe, aczkolwiek czas oczekiwania na zwrot podatku z USA może być trochę dłuższy.
Deklaracja podatkowa powinna zostać przesłana do IRS w okresie nieprzekraczającym 3 lat.

Deklaracje podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta w oparciu o przepisy umowy podatkowej, zawartej pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a poszczególnymi krajami. Jednak ze względu na niejednoznaczną interpretację niektórych przepisów wspomnianej umowy podatkowej przez Federalny Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service), zdarza się, że rozliczenia są kwestionowane. W związku z powyższym, Internal Revenue Service może samodzielnie dokonać korekty zeznania podatkowego i zmniejszyć przewidywaną kwotę zwrotu podatku.

banknot 50 dolarowy

Zwrot podatku z USA – procedura

I. BEZPŁATNE oszacowanie przewidywanej kwoty zwrot podatku z USA

Zanim podpiszecie umowę BEZPŁATNIE oszacujemy dla Was najwyższy możliwy do uzyskania zwrot podatku, o który będziemy występować.
Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku nieuwzględnienia umów podatkowych przez amerykański urząd skarbowy. Zdecydowana większość Klientów otrzymuje jednak zwrot podatku w wysokości zgodnej z naszymi szacowaniami.
W przypadku niekorzystnych decyzji urzędu, w uzasadnionych sytuacjach, odwołujemy się od nich, ale ostateczną decyzję o wyniku rozliczenia podejmują urzędnicy w IRS-ie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ i dołącz swoje W-2 lub ostatnie payslipy w celu oszacowania przewidywanej kwoty zwrotu podatku. Jeśli macie więcej jak 3 dokumenty to połączcie je tak żeby żaden nie ważył więcej niż 1MB i żeby nie przekroczyć 3 plików.

II. Przesłanie wypełnionych dokumentów (po otrzymaniu szacowanych kwot zwrotu podatku)

 1. Mailowo na info@stany.pl

 • Umowa [pobierz]
 • Potwierdzenie wpłaty 485 PLN za usługę Zwrot Podatku z USA (za 1 rok podatkowy) na konto:bank: BGŻ BNP Paribas SA o/Warszawa
  nr rachunku: 68175013120610000000009999
  nazwa i adres odbiorcy: Business Travel Club Sp. z o.o.
  ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa
  tytuł wpłaty: Nazwisko i Imię – opłata za usługę „Zwrot Podatku”

2. Korespondencyjnie na adres:

MAG-TAX DORADZTWO FINANSOWE – BIURO GŁÓWNE
90-217 Łódź
ul. Sterlinga 16/18

 • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy
 • Odpowiednie formularze federalny i stanowy – podpisane w miejscach oznaczonych „SIGN HERE – Your Signature” (WAŻNE – prosimy nie wypełniać formularzy, należy złożyć tylko podpis we wskazanym miejscu niebieskim długopisem):
  Formularze za rok:
  – 2023 – POBIERZ
  – 2022 – POBIERZ
 • Kserokopie:
  – Karty Social Security Number
  – Wizy J-1
  – Formularza DS 2019
 • Oryginalny formularz W-2  od wszystkich pracodawców z USA, u których pracowaliście (należy złożyć wszystkie egzemplarze W-2 otrzymane od każdego pracodawcy tzn. 3 lub 4 sztuki). Pracodawca ma obowiązek wysłać do Was ten formularz do końca lutego (jeśli podaliście swój właściwy adres w Polsce).

UWAGA: Przed oddaniem oryginału formularza W-2 prosimy zrobić kserokopię formularzy W-2. Jeśli nie otrzymaliście formularza W-2, możemy opracować Wasze deklaracje podatkowe na podstawie tzw. „Final Payslip”, ale należy zaznaczyć, że w przypadku podatku stanowego nie wszystkie stanowe urzędy podatkowe uznają „Final Payslip”.

W przypadku stanów: Arizona, New York, Ohio rozliczenie podatku stanowego możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie W2!

III. Opracowanie deklaracji podatkowych i przesłanie do odpowiednich instytucji w USA.

IV. Oczekiwanie na zwrot.

na nr konta bankowego, podanego w Formularzu Zgłoszeniowym lub w formie czeku, średnio po około 3-6 miesiącach od daty złożenia dokumentów, amerykańskie urzędy podatkowe przesyłają osobno i w dwóch różnych terminach zwrot podatku federalnego oraz podatku stanowego (jeśli płaciliście podatek stanowy).

UWAGA! Bank PEKAO S.A. nadal świadczy usługę realizacji czeków z USA

Sprawdź również: