formularze podatkowe do podpisu za rok 2023

formularz federalny [pobierz]

formularze stanowe:

Alabama
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Dis. of Colombia
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Wisconsin

W następujących stanach nie jest pobierany podatek stanowy:

Alaska
Florida
Nevada
New Hampshire
South Dacota
Tennessee
Texas
Washington
Wyoming