DLA RODZICÓW

Podajemy kilka dodatkowych informacji, które zapewne zainteresują nie tylko uczestników programu, ale również będą przydatne dla rodziców.

Opiekę i nadzór nad każdym Uczestnikiem programów High School USA i High School PLUS sprawuje amerykańska organizacja sponsorująca przedsięwzięcie – Council on International Educational Exchange (CIEE). Priorytetowym zadaniem programu jest  zaoferowanie warunków sprzyjających odpowiedniemu rozwojowi i edukacji przy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz komfortu życia w amerykańskim społeczeństwie. W tym celu Organizator programu podejmuje szereg integralnych działań:

  • Selekcja szkół, w których Uczestnik podejmie naukę. CIEE od lat specjalizuje się w organizacji programu High School USA i High School PLUS. W zależności od programu proces selekcji i dobór wygląda inaczej. Niemniej jednak Amerykańska szkoła musi spełniać standardy edukacyjne oraz być otwarta na międzynarodowych uczniów. Przedstawiciele CIEE, Lokalni Koordynatorzy weryfikują poziom nauczania, program dydaktyczny, zajęcia pozalekcyjne i koła tematyczne. To wszystko po to aby nauka młodego Uczestnika w USA była bezpieczna, ale także wartościowa.
  • Staranna selekcja rodzin, które podejmą się opieki nad Uczestnikiem. Dla rodziców to jeden z najważniejszych elementów programu. Amerykańskie rodziny, decydując się na uczestnictwo w programach, zazwyczaj kierują się chęcią zdobycia doświadczenia, poznania odmiennej kultury i zwyczajów. Uczestnik spędzi 10 (lub 5) miesięcy żyjąc w warunkach, jakie zapewnią mu nowi opiekunowie. Dlatego nadrzędnym dla Organizatora zadaniem jest odpowiedzialny dobór rodzin. Weryfikując dane potencjalnych opiekunów, CIEE zwraca uwagę na wiele kwestii. M.in. warunki mieszkaniowe versus liczebność rodziny, lokalizacja i bezpieczeństwo poruszania się między domem, a szkołą. Każda rodzina, żeby w ogóle uczestniczyć w programie ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Ponadto przeprowadzane są liczne rozmowy, których celem jest ocena oraz przygotowanie mentalne i fizyczne do podjęcia odpowiedzialności wynikającej z opieki nad Uczestnikiem programu High School. Wyselekcjonowane Amerykańskie rodziny nie muszą należeć do naszego tradycyjnego modelu (2+1 lub 2).
  • Ubezpieczenie Uczestnika podczas trwania programu. W ramach programu High School USA i High School PLUS, Uczestnik ma zapewnione kompleksowe ubezpieczenie, ważne w USA przez czas trwania nauki, zgodne z wymaganiami Rządu USA. Ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia (do 85 – 100 000 USD), utratę bagażu, odpowiedzialność cywilną, etc. Ubezpieczenie działa do chwili zakończenia roku szkolnego. Jeśli Uczestnik, jako posiadacz wizy J-1, zdecyduje się wykorzystać dodatkowe 30 dni na cele turystyczne, będzie musiał wystąpić o pozwolenie i zadbać o przedłużenie ubezpieczenia na czas podróżowania. Ubezpieczenie nie obejmuje podróży do kraju stałego pobytu (Polska), działa natomiast w przypadku krótkich wycieczek Uczestnika do sąsiednich krajów (Kanada, Meksyk). Uczestnik przed rozpoczęciem programu otrzyma szczegółowy informator dotyczący warunków ubezpieczenia. W USA obowiązują tzw opłaty copay- czyli wkład własny – w zależności od wizyty/sytuacji „wkład własny” może wynosić od $60 – do 100.
  • Monitoring podróży. Data wylotu Uczestnika musi być zaplanowana zgodnie z terminem rozpoczęcia roku szkolnego szkoły, w której Uczeń rozpocznie naukę. Pierwsze wyloty planowane są najczęściej na początek sierpnia. Podróż Uczestnika do miejsca docelowego monitorowana jest przez przedstawicieli CIEE. W przypadku niespodziewanych zmian podczas podróży do USA, rodzina amerykańska jest na bieżąco informowana przez przedstawicieli CIEE.
  • Szkolenie Orientation Meeting. Po przylocie do Nowego Jorku lub San Francisco wszystkich Uczestników witają na lotnisku przedstawiciele CIEE. Uczestnicy przez dwa dni zakwaterowani są w hotelu, w którym CIEE w ramach programu przeprowadza obowiązkowe szkolenia „Orientation Meeting”. Szkolenia są obowiązkowe, a ich najistotniejsze przesłanie to omówienie od podstaw wszystkich kwestii dotyczących programu, tak aby Uczestnik zaczął swoją naukę w Stanach pewny siebie. W ramach szkoleń zapewniony jest również bogaty program turystyczny w celu wstępnego wprowadzenia Uczestnika w kulturę amerykańską. Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy transportowani są na lotniska, skąd udają się w dalszą podróż. Podobnie jak w przypadku przylotu Uczestnika do USA, zarówno szkoła jak i rodzina amerykańska informowane są na bieżąco o wszelkich ewentualnych zmianach w planie dalszej podróży.
  • Rola Lokalnego Koordynatora. Zadaniem Lokalnego Koordynatora jest przekazywanie pracownikom CIEE oraz BTC bieżących informacji o postępach w nauce, aklimatyzacji, zachowaniu oraz integracji zarówno szkole jak i w rodzinie goszczącej. Dane gromadzone są w postaci raportów. W przypadku, gdy uczeń sprawia problemy, jest niezdyscyplinowany, opuszcza się w nauce lub nie stosuje do wymagań przyjętych w szkole, czy też rodzinie, zastosowanie znajduje Regulamin Udziału w Programie.
  • SEVIS. System wprowadzony został przez Rząd Stanów Zjednoczonych w celu monitorowania przepływu Uczestników międzynarodowych programów edukacyjno-kulturowych. Obowiązkiem każdego Uczestnika programu High School jest przekazanie przedstawicielom CIEE w określonym czasie pełnych danych dotyczących miejsca zamieszkania oraz szkoły, do której będzie uczęszczał. System pomaga usprawniać program i stale podnosić jego jakość, co pozytywnie wpływa na odbywanie nauki przez Uczestników w Stanach Zjednoczonych.
  • Odwiedzanie dziecka. Coraz częściej pobyt dziecka w USA jest powodem dla rodziców do podjęcia decyzji o wyjechaniu do Stanów Zjednoczonych i przy okazji odwiedzeniu córki czy syna. Generalnie zasada jest taka, że odwiedziny nie mogą być wcześniej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia programu (w przypadku J-1 jest to bardziej restrykcyjne). Ważne jest jednak to, że zanim rodzice podejmą ostateczną decyzję o odwiedzinach to muszą to najpierw uzgodnić z rodziną goszczącą oraz otrzymać pozwolenie od organizatora. Zwolnienie dziecka z zajęć w tym czasie (aby móc wspólnie spędzić czas) jest czasami możliwe, ale w zależności od codziennych obowiązków szkolnych nie jest gwarantowane.

Sprawdź również: