PRAKTYKI W USA

Praktyki w USA dają niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy, podniesienia kwalifikacji i rozpoczęcia pełnej sukcesów kariery zawodowej w amerykańskiej firmie. Poprzez udział w Programie Praktyk w USA (Internship USA lub Trainee USA) zyskujesz również szanse poznania amerykańskiej gospodarki oraz kultury w pracy i w życiu codziennym. Jest to także wyjątkowa okazja do zawarcia międzynarodowych znajomości, które mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłym życiu zawodowym i prywatnym.

Gwarantujemy, że poprzez udział w Programie Praktyk w USA wzbogacisz swoje CV o ciekawe doświadczenie, a Twój przyszły pracodawca doceni Twoje międzynarodowe kompetencje.

Obecnie w ofercie mamy dostępne dwie wersje programu:

Opcja A – INDEPENDENT – z własnym praktykodawcą (wskazówki)

Opcja BPLACEMENT – zorganizowana praktyka (patrz dział oferty praktyk)

Współpracujemy z dwoma sponsorami programów: CIEE oraz SPI(ACA)

INTERNSHIP a TRAINEE

INTERNSHIP USATRAINEE USA
WARUNKI UDZIAŁU:

- wiek: 20 – 33 lat
- studenci uczelni wpisanych na listę szkół zatwierdzonych przez MEN (szkoły zawodowe zabronione).
- absolwenci, których termin obrony nie przekraczył 12 miesięcy w stosunku do uzgodnionej daty rozpoczęcia praktyki.
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
- Statusu studenta lub ukończenia uczelni.
- min. 1 rok zaliczonych studiów/praktyki (przed wyjazdem)
WARUNKI UDZIAŁU:

- wiek: 20 – 35/40 lat.
- absolwenci
- doświadczenie zawodowe min 5 lat w dziedzinie odpowiadającej ścieżce praktyki (jeśli praktyka związana z doświadczeniem) lub 2 lata jeśli powiązana z kierunkiem studiów
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
- dokument ukończenia szkoły/uczelni.
WYMAGANIA:

- ścisłe powiązanie praktyki z kierunkiem studiów.
- wyczerpujące udowodnienie w ścieżce praktyki rozwoju wewnątrz struktur Amerykańskiej firmy.
- plan praktyk musi zawierać obowiązki rotacyjne
WYMAGANIA:

- ścisłe powiązanie praktyki z kierunkiem studiów lub 5 letnim doświadczeniem zawodowym (praktyka nie musi być powiązana z kierunkiem studiów jeśli jest doświadczenie).
- wyczerpujące udowodnienie w ścieżce praktyki rozwoju wewnątrz struktur Amerykańskiej firmy.
- plan praktyk musi zawierać obowiązki rotacyjne
DŁUGOŚĆ PRAKTYK:

praktyka od 1 do max. 12 miesięcy
+ 30 dni na podróżowanie
DŁUGOŚĆ PRAKTYK:

praktyka od 1 do max. 18 miesięcy**
+ 30 dni na podróżowanie
DOZWOLONE KIERUNKI:

- Zarządzanie,
- Bankowość, Finanse,
- IT
- Kierunki Inżynier.
- Matematyka,
- Rolnictwo,
- Leśnictwo,
- Rybołówstwo,
- Dziennikarstwo,
- Architektura,
- Hotelarstwo, Turystyka,
- Prawo i Administracja,
- Edukacja, Nauki Społeczne,
- Bibliotekarstwo,
- Kultura i Sztuka.
- Stosunki międzynarodowe,
- Prawo,
- Hotelarstwo, Turystyka, itp.
DOZWOLONE KIERUNKI:

- Zarządzanie,
- Bankowość, Finanse,
- IT
- Kierunki Inżynier.
- Matematyka,
- Rolnictwo,
- Leśnictwo,
- Rybołówstwo,
- Dziennikarstwo,
- Architektura,
- Hotelarstwo, Turystyka,
- Prawo i Administracja,
- Edukacja, Nauki Społeczne,
- Bibliotekarstwo,
- Kultura i Sztuka.
- Stosunki międzynarodowe,
- Prawo,
- Hotelarstwo, Turystyka, itp.
NIEDOZWOLONE KIERUNKI:

- Medycyna,
- Rehabilitacja,
- Weterynaria,
- Pedagogika,
- Opieka nad dziećmi/starszymi,
- Psychologia,
- Praktyka na statkach i w samolotach.
NIEDOZWOLONE KIERUNKI:

- Medycyna,
- Rehabilitacja,
- Weterynaria,
- Pedagogika,
- Opieka nad dziećmi/starszymi,
- Psychologia,
- Praktyka na statkach i w samolotach.

** Rolnictwo, Hotelarstwo, Turystyka – w większości wypadków wymienione kierunki będą podstawą do ograniczeń długości trwania praktyki do 12 miesięcy.

wyjątki:

 • Rolnictwo – program może trwać do 18 miesięcy pod warunkiem udokumentowania min. 6-miesięcznego programu zajęć bezpośrednio związanych z rolnictwem.
 • Hotelarstwo, Turystyka – program może trwać do 18 miesięcy pod warunkiem niepodważalnego powiązania ścieżki praktyki z zarządzaniem.

Ważne informacje o programie Praktyk w USA

 • Podczas trwania praktyki w Stanach Uczestnik nie może zmienić jej zmienić lub podejmować dodatkowego zatrudnienia.
 • Własny Praktykodawca oferujący Uczestnikowi praktykę musi spełniać następujące warunki:
  – przychód roczny firmy powyżej 3 mln USD;
  – zatrudniać minimum 25-ciu stałych pracowników;
 • Jeśli praktykodawca nie spełnia powyższych warunków lub nie zatrudniał w ostatnich 3 latach praktykantów z ramienia organizacji, organizator zobligowany jest przez Departament USA do osobistego zweryfikowania firmy – tzw.”site visit” (dodatkowy koszt).
 • Praktyka może być płatna lub bezpłatna. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia lub wynosi ono mniej niż 1000 USD miesięcznie, należy wykazać posiadanie takiej kwoty (np. na rachunku bankowym).
 • W przypadku chęci ponownego udziału w Programie należy odczekać:
  – 3 miesiące przed ponownym wyjazdem wjazdem do USA na Program Internship (nawet po wcześniejszym udziale w Programie „Work and Travel USA”).
  – 2 lata przed ponownym wyjazdem na Program PCT.
 • Maksymalny czas jaki Uczestnik może spędzić na praktykach wynosi 18 miesięcy łącznie.