WARUNKI UDZIAŁU

Chcesz wyjechać do Ameryki na okres wakacji, usamodzielnić się, dobrze się bawić i zmienić coś w swoim życiu?  Możesz to zrobić tylko będąc studentem, więc nie przegap swojej szansy i weź udział w Programie Work and Travel USA… najpierw jednak sprawdź czy spełniasz warunki udziału!

WYMAGANIA:

 • wiek:  od 18 do 26-31 w zależności od organizatora
 • status studenta studiów magisterskich/ licencjackich, w trybie dziennym/wieczorowym lub zaocznym.
 • w trakcie rozmowy w konsulacie amerykańskim musisz posiadać wykaz ocen z zaliczonym semestrem zimowym i legitymację studencką ważną do października danego roku kalendarzowego.
 • student/uczeń szkół pomaturalnych/policealnych kwalifikuje się wyłącznie wtedy, gdy uczy się  w trybie dziennym, a nauka w takiej szkole trwa min. 2 lata
 • studenci ostatniego roku studiów, którzy w momencie ubiegania się o uczestnictwo w programie posiadają jeszcze status studenta, nawet jeśli ukończą studia w trakcie trwania programu (tzn. obrona pracy magisterskiej/licencjackiej powinna odbyć się po rozmowie wizowej)
 • na program NIE kwalifikują się studenci, którzy rozpoczną edukację w lutym/marcu bieżącego roku. Nie dotyczy osób, które kontynuują edukację, np. kończą licencjat w lutym i od razu rozpoczynają studia magisterskie
 • NIE możesz przebywać na urlopie dziekańskim i być na nim podczas pobytu na Programie Work and Travel USA
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym.
 • paszport ważny co najmniej do maja następnego roku (po powrocie z USA).
 • osoby, które były w USA z wizą J-1 mogą uczestniczyć w programie ponownie
 • pełne i ważne szczepienie przeciw COVID-19

OBCOKRAJOWCY dodatkowo:

Obcokrajowcy, którzy studiują w Polsce również mogą brać udział w programie na identycznych zasadach. Powinni jedynie przedstawić dokument pozwalający na legalny pobyt w Polsce (Karta Pobytu, wiza). Taki dokument musi być ważny przynajmniej do końca trwania programu. Obcokrajowcy studiujący na I lub ostatnim roku muszą się przygotować na zgromadzenie dodatkowych dokumentów potwierdzających intencję powrotu do Polski (np potwierdzenie opłacenia następnego roku studiów, potwierdzona praktyka/umowa o pracę itp – sama wiza lub karta pobytu może być w tym przypadku niewystarczająca.

 

Sprawdź również: