FORMALNOŚCI

SZCZEGÓŁY OFERTY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 JUŻ WKRÓTCE!

Jak każdy poważny krok w życiu, ten również wymaga przejścia przez etap formalności. Na szczęscie na kazdym etapie będziemy Tobie towarzyszyć!

Krok po kroku

 • Podpisanie umowy. Podpisanie Umowy o udziale w Programie High School PLUS oraz wypełnienie Karty Zgłoszeniowej. Dokonanie opłaty aplikacyjnej. Omówienie niezbędnych do złożenia dokumentów. Rozmowa Kwalifikacyjna Uczestnika z przedstawicielami BTC oraz TEST ELTiS.
 • Wybór szkół. Po konsultacjach/ rozmowach z BTC i CIEE, Uczestnik dokonuje wyboru maksymalnie 3 szkół, do których chce się ubiega o przyjęcie (w kolejności preferencji, w tej kolejności będą skłądane aplikacje do poszczególnych szkół).
 • Zakwalifikowanie do Programu. Wykonanie podstawowych formalności (złożenie aplikacji (część online) i kompletu dokumentów w określonym przez BTC terminie.
  Wymagane dokumenty:
  – Aplikacja,
  – List Uczestnika Programu do rodziny goszczącej (jeśli będzie w rodzinie),
  – List Rodziców Uczestnika do rodziny goszczącej (jeśli będzie w rodzinie),
  – List rekomendacyjny od nauczyciela języka angielskiego,
  – Wypis ocen z trzech ostatnich lat potwierdzony przez obecną szkołę,
  – Karta szczepień potwierdzająca wymagane szczepionki,
  – Wyniki testu językowego ELTiS,
  – Kopia paszportu,
  – Warunki udziału w Programie,
  – HIPAA Form – warunki ubezpieczenia,
  – 2 zdjęcia typu „head shot”, na których Uczestnik uśmiecha się,
  – Zdjęcia rodzinne,
  – Potwierdzenie posiadania środków finansowych pozwalających pokryć miesięczne koszty życia w USA (ok $250/ miesiąc)
 • Proces aplikacyjny i rekrutacja wewnątrz szkoły. Każda szkoła średnia w USA może wymagać coś innego co wybiega poza standardową aplikację np dodatkowych dokumentów (referencji, aktywności pozalekcyjnych itp), interview przez skype’a, przygotowanie jakiejś pracy. Te informacje będziemy przekazywać na bieżąco.
 • .Opłaty wg. harmonogramu wpłat określonego Umową. Uiszczenie opłaty programowej oraz opłaty SEVIS na podany w Umowie numer konta BTC do dnia 15 kwietnia (patrz dział Opłaty).
 • Szkolenie programowe. BTC przeprowadzi szkolenie na temat podstaw programowych High School PLUS.
 • Odbiór i podpisanie dokumentu I-20. Po dokonaniu wszystkich płatności za program HIgh School USA PLUS przekazanie Uczestnikowi dokumentu I-20, dokumentu Notification of Assignment oraz informatora Orientation Handbook w biurze BTC.
 • Procedura wizowa. Zapoznanie się z formalnościami wizowymi, staranne wypełnienie wniosków wizowych i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wystąpienie o wizę F-1 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
 • Przekazanie Uczestnikowi ostatnich szczegółowych informacji. Odbiór dokumentu Placement Report z informacjami na temat amerykańskiej rodziny goszczącej i szkoły średniej w USA.
 • Wylot do USA. Wykupienie biletu lotniczego do USA. Wylot do USA.
 • „Orientation Meeting” w Nowym Jorku lub San Francisco (opłacony 2 dniowy pobyt pod opieką CIEE).