zwrot podatku z Australii

Australijski system egzekucji zobowiązań pieniężnych jest restrykcyjny i bardzo skrupulatny. Należy jednak pamiętać, że to co podatnik powinien odzyskać, czyli zwrot nadpłaconego podatku, przy odrobinie chęci i współpracy z firmą zajmującą się międzynarodowym obrotem podatkowym, na pewno zostanie zwrócone!!!

W Australii rok podatkowy kończy się 30 czerwca, od 1 lipca możemy składać wnioski. Terminem końcowym na złożenie deklaracji podatkowej jest 28 luty następnego roku. Jest to „deadline”, gdyż wymaga się złożenia dokumentów do 31 października. Po tym terminie urząd może naliczyć karę, która zmniejszy wysokość zwrotu. Terminem nieprzekraczalnym jest 28 luty.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy [pobierz]
  • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
  • certyfikat podatkowy, tzw. PAYG, który wystawiany jest przez pracodawcę i jest podstawą do czynności dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku. Certyfikat ten zawiera numer ABN (Australian Business Number)
  • Tax File Number – numer podatkowy
  • kserokopię paszportu lub dowodu osobistego

II. Po uzyskaniu powyższych dokumentów firma Mag-Tax wyliczy wielkość przysługującego zwrotu, sprawdzi czy spełniasz wszystkie warunki formalne do ubiegania się o zwrot.

III. Dokonanie wpłaty prowizji wg ustalonej wcześniej wielkości.

IV. Po otrzymaniu wpłaty Mag-Tax wyśle deklaracje do odpowiednie urzędu skarbowego.

V. Zwrot podatku nastąpi po ok. 6 tygodniach.

Sprawdź również: