zwrot podatku z Austrii

Każdy kto pracował legalnie w Austrii, a pracodawca odprowadzał za niego podatek, może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Rozliczenia można dokonać do 5 lat wstecz. Nie ma jednak obowiązku rozliczania się z podatku, chyba, że austriacki urząd przyśle Ci stosowne pismo w tej sprawie. Należy pamiętać, że jeśli Twoje dochody w Austrii nie przekroczyły 10 000 EUR, to odzyskasz 100% zapłaconego podatku.

Do złożenia rozliczenia podatkowego z Austrii niezbędny jest dokument wystawiony przez pracodawcę – LOHNZETTEL. Istnieje możliwość rozliczenia samodzielnego lub ze współmałżonkiem. Czas na uzyskanie zwrotu to z reguły 3 miesiące.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

 •  formularz rejestracyjny [pobierz]
 • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG (uzupełniene w odpowiednim dla Ciebie Urzędzie Skarbowym) [pobierz]
 • deklaracja podatkowa za rok, który ma być rozliczony, podpisana w polu „Unterschrift”
  – deklaracja za rok 2016 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2015 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2014 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2013 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2012 [pobierz]
 • pełnomocnictwa podpisane w polu „Unterschrift” [pobierz]
 • Lohnzettel
 • ksero paszportu/dowodu osobistego

II. Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.

III. Po upływie ok. 3 miesięcy od daty wysłania deklaracji do urzędu skarbowego w Austrii otrzymasz zwrot podatku na wskazane przez Ciebie konto w Polsce, Austrii lub Niemczech.

słowniczek

 • Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis fur den Zeitraum – Jest to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy, czyli PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków w Austrii w danym roku podatkowym.
 • Steuer-Nummer – numer idetyfikacji podatkowej w Austrii. Znajduje się na dokumencie Lohnzettel
 • Versicherte-Nummer – numer ubezpieczenia socjalnego w Austrii. Na jego podstawie dokonywane jest rozliczenie podatku i znajduje się na dokumencie Lohnzettel