Zwrot Podatku z Wielkiej Brytanii

System podatkowy w Wielkiej Brytanii działa nieco inaczej niż w Polsce. Początek roku podatkowego to 6 kwietnia, a koniec 5 kwietnia następnego roku. Aby uzyskać zwrot podatku należy złożyć odpowiednie dokumenty w właściwym terytorialnie oddziale Inland Revenue (brytyjski odpowiednik Urzędu Skarbowego).

Do rozliczenia niezbędne są dokumenty P45 lub P60, które każdy kto pracował w Wielkiej Brytanii powinien otrzymać od swojego pracodawcy. Jeżeli nie posiadasz P60 ani P45, to konieczne jest wystąpienie do pracodawcy o dostarczenie tych dokumentów, lub ich zamiennika, tzw. Statement of Earnings.

Uzyskanie zwrotu trwa zazwyczaj ok. 6 miesięcy. Niewykluczone są dłuższe terminy oczekiwania na zwrot – w skrajnych przypadkach nawet do 1 roku – dotyczy to jednak sytuacji problemowych (np. zaginięcie dokumentów, problemy z pracodawcą i inne).

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku do 4 lat wstecz. Jeśli osiągnięte w Wielkiej Brytanii dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania to odzyskać można 100 % zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku ustalana jest przez Inland Revenue i zmienia się co roku.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy do końca sierpnia danego roku złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy [pobierz]
  • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
  • aneks [pobierz]
  • procedura zwrotu [pobierz]
  • deklaracja P86 [pobierz] TYLKO PODPIS W MIEJSCU „SIGNATURE”
  • deklaracja P85 [pobierz] TYLKO PODPIS W MIEJSCU „SIGNATURE”
  • oryginał P45 bądź P60 (ważne jest, aby na tym dokumencie widniał Twój numer NIN (National Insurance Number).

Uwaga! – ważne jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich pracodawców w danym roku podatkowym, nawet jeżeli nie płaciłeś u nich podatków, lub Twoje dochody były niewielkie.

II. Dokonanie wpłaty prowizji za usługę.

Dotyczy opcji rozliczenia „z góry”. Przy wyborze opcji „z dołu” prowizja płatna po rozliczeniu.

III. Wypełnienie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz poinformowanie o wysokości należnego Ci zwrotu podatku drogą mailową.

IV. Po około 6 miesiącach przychodzi zwrot czekiem na podany adres w Polsce

(w przypadku opcji z „dołu” na adres Mag-Tax) lub przelewem na konto w Wielkiej Brytanii – w zależności od wybranego wczesniej trybu zwrotu.

samozatrudnienie

Jeżeli pracowałeś w Wielkiej Brytanii na zasadzie samozatrudniania (self-employment) masz obowiązek złożenia pełnego zeznania podatkowego Tax Return, jeżeli tego nie uczynisz w wyznaczonym terminie (forma papierowa do 31 października, elektroniczna do 31 stycznia), możesz się liczyć z karą ze strony brytyjskich organów fiskalnych w kwocie nawet do 100 funtów.

Sprawdź również: