najczęściej zadawane pytania

1. Kto może rozliczyć się z podatku?

Każdy kto pracował legalnie w Wielkiej Brytanii.

2. Czy są jakieś konsekwencje nierozliczenia się z podatku?

Odpowiedź na to pytanie dotyczy tylko osób, które były samozatrudnione.
Niestety tak. Jeżeli nie złożysz zeznania podatkowego w brytyjskim urzędzie skarbowym w terminie do 31 października roku w którym pracowałeś (wersja papierowa) lub 31 stycznia roku następnego (wersja elektroniczna), powinienieś się liczyć z karą ze strony brytyjskich organów fiskalnych w kwocie 100 GBP. Kolejne kary i odsetki od naliczonego zadłuzenia będą doliczane co pół roku.

3. Do kiedy mogę dokonać rozliczenia?

Na rozliczenie masz 4 lata. W przypadku samozatrudnienia deklarację należy złożyć do 31 października roku w którym pracowałeś (wersja papierowa) bądź 31 stycznia następnego roku (wersja elektroniczna)

4. W jakiej wysokości zwrotu podatku dochodowego mogę się spodziewać?

Jeśli Twoje dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania to z naszą pomocą powinieneś odzyskać 100%.

5. Zgubiłem kartę National Insurance. Czy nadal mogę odzyskać podatek?

Tak, o ile znasz swój NIN (National Insurance Number) i dysponujesz kompletnie wypełnionymi drukami P60 lub P45.

6. W jakiej formie otrzymam zwrot podatku?

Opcja A

– czekiem na adres w Polsce – zalecamy podawanie adresu zameldowania, przy podaniu innego adresu mogą pojawić się komplikacje na etapie realizacji czeku w banku.

– przelewem na konto w Wielkiej Brytanii – warunkiem jest, abyś był właścicielem konta. W przypadku wyboru tej opcji wymagamy, abyś dostarczył nam szczegółowych danych o koncie i banku (nr konta, sort-code, adres banku, nazwa banku).

Opcja B

– zwrot następuje do Mag-Tax, a następnie Mag-Tax przelewa zwrot na konto bankowe w Polsce w PLN

7. Ile czasu będę musiał czekać na czek?

Zwrot powinien nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty wysłania dokumentów do urzedu skarbowego. W przypadku nie otrzymania czeku po upływie 6 miesięcy możemy podjąć kroki ponaglające.

8. W jaki sposód będę mógł zrealizować czek?

Czeki można realizować praktycznie we wszystkich bankach oddając czek w “inkaso”. Procedura trwa ok. miesiąca i prowizja wynosi ok. 20-30 PLN.

9. Ile czasu są ważne czeki?

Czeki są ważne 6 miesięcy. Ważność liczy się od momentu oddania go do banku.