zwrot podatku z Irlandii

Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Irlandii, miały pobierane zaliczki z wypłat na rzecz podatku dochodowego po powrocie do Polski mogą się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku przesyłając zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego w Irlandii. Deklaracja podatkowe powinna zawierać dochód od wszystkich pracodawców z danego roku podatkowego.

Rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu. Rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 3 lat.

Do rozliczenia niezbędne są dokumenty P45, P60 lub Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Rozliczenie możliwe jest również na podstawie ostatnich payslip-ów, ale wówczas konieczne jest podanie dokładnej nazwy i adresu pracodawcy.

Jeśli osiągnięte dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania to odzyskać można 100 % zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku ustalana jest przez urząd skarbowy i zmienia się co rok.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy do końca sierpnia danego roku złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy [pobierz]
  • podpisaną deklarację podatkową [pobierz]
  • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
  • kopia paszportu badź dowodu osobistego
  • oryginał P45 bądź P60, ewentualnie ostatni payslip od każdego pracodawcy

II. Dokonanie wpłaty prowizji za usługę jeśli wybrano płatność z góry.

III. Po otrzymaniu dokumentów i wpłaty Mag-Tax wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiednie urzędu skarbowego.

IV. Po około 3 miesiącach otrzymujesz zwrot czekiem na podany adres w Polsce lub przelewem na konto w Irlandii (przelew tylko opcja z góry).

Sprawdź również: