zwrot podatku ze Szwecji

Jeśli pracowałeś w Szwecji krócej niż pół roku to od Twojego dochodu odprowadzany jest podatek SINK w wysokości 25%. Składanie deklaracji podatkowej w tym przypadku nie jest wymagane.

Jeśli pracowałeś dłużej niż pół roku to odprowadzany jest podatek gminny w wysokości 31% i w takim przypadku należy złożyć deklarację podatkową.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zwrotu podatku [pobierz]
  • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
  • kserokopię podsumowania rocznego od pracodawcy, tj. dokumentu KU-13
  • kserokopię dowodu osobistego
  • zaświadczenie z banku jeśli zwrot ma przyjść przelewem na konto

II. Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Uwaga: urząd może prosić o inne, dodatkowe informacje lub dokumenty. W takiej sytuacji podatnik zobowizany jest dostarczyć je do Ma-Tax

najważniejsze terminy

  • styczeń – marzec, w tym terminie pracodawca powinien przesłać KU-13. Jeśli pracodawca nie przekaże tego dokumentu Mag-Tax może wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. To niestety wydłuży procedurę i uniemożliwi złożenie zeznania do 4 maja
  • przełom marca/kwietnia, urząd w Szwecji zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
  • kwiecień, urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw. Inkomstendeklaration) – podatnik musi niezwłocznie przekazać je do Mag-Tax. Deklaracje te muszą być uzupełnione i odesłane do Szwecji do 4 maja.
  • 4 maja, ostateczny termin składania deklaracji. Dla zapewnienia złożenia dokumentów przez 4 maja, Mag-Tax musi otrzymać deklarację podatkową najpóźniej w dniu 20 kwietnia.
  • wrzesień – grudzień, urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów orza przesyla wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Ewentualna dopłata musi nastąpić w ciągu 90 dni.

Powyższe terminy są deklarowanymi terminami urzędowymi. Mag-Tax (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie bądź skrócenie.
Złożenie dokumentów po 4 maja nie dyskwalifikuje rozliczenia, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Naraża również podatnika na kary ze strony urzędu skarbowego w Szwecji.