zwrot podatku z Danii

Rozliczenie podatku z Danii jest obowiązkowe dla osób, które pracowały w tym kraju w roku poprzednim. Stawka podatkowa w Danii wynosi 38%, większość osób nie uzyskuje zwrotu, co nie zwalnia ich z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. Istnieje możliwość rozliczenia podatku do 3 lat wstecz.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy [pobierz]
 • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
 • odpowiednią deklarację:
  – deklaracja za rok 2015 – rozliczenie zwykłe [pobierz]
  – deklaracja za rok 2015 – rozliczenie zwykłe dla zameldowanych [pobierz]
  – deklaracja za rok 2015 – rozliczenie wspólne [pobierz]
  – deklaracja za rok 2015 – rozliczenie wspólne dla zameldowanych [pobierz]
  – deklaracja za rok 2014 – rozliczenie zwykłe [pobierz]
 • kserokopię Arsopgorelse – dokument z duńskiego urzędu skarbowego
 • kserokopię Oplysningsseddel – dokument od pracodawcy, podsumowanie dochodów w danym roku podatkowym
 • Selvangivelse – dokument zeznania podatkowego wystawiany przez urząd duński i wysyłany na adres podatnika w Polsce
 • payslipy
 • rachunki za mieszkanie, prąd, paliwo, wyżywienie
 • kod PIN z duńskiego urzędu skarbowego
 • przy rozliczeniu wspólnym akt małżeństwa unijny bądź przetłumaczony na przez tłumacza przysięgłego na język angielski bądź duński oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu (również przetłumaczone)

II. Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Uwaga: urząd może prosić o inne, dodatkowe informacje lub dokumenty. W takiej sytuacji podatnik zobowizany jest dostarczyć je do Mag-Tax

najważniejsze terminy

 • 5 marzec, do tego terminu pracodawca powinien przesłać podsumowanie roczne dochodu. Jeśli nie prześle, Mag-Tax może złożyć do pracodawcy właściwy wniosek, to jednak wydłuży procedury i uniemożliwy wysłanie zeznania podatkowego w terminie
 • przełom marca/kwietnia, urząd w Danii zaczyna przyjmować zgłoszenia do rozliczenia
 • do 24 kwietnia, urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw. Selvangivelse) – podatnik musi niezwłocznie przekazać je do Mag-Tax. Deklaracje te muszą zostać uzupełnione i odesłane do Danii w terminie do 1 lipca. Złożenie deklaracji możliwe jest również drogą elektroniczną.
 • po 2 lipca urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku i dokonuje zwrotów oraz przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Ewentualna dopłata musi nastapić w ciągu 90 dni.

Powyższe terminy są deklarowanymi terminami urzędowymi. Mag-Tax (ani żaden inny operator krajowy) nie ma wpływu na ich wydłużenie bądź skrócenie.
Złożenie dokumentów po 1 lipca nie dyskwalifikuje rozliczenia, jednakże nie gwarantuje zachowania powyższych terminów. Naraża również podatnika na kary ze strony urzędu skarbowego w Danii.