zwrot podatku z Niemiec

Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Niemczech miały pobierane z wypłat zaliczki na poczet podatku dochodowego po zakończeniu roku podatkowego mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku rozliczając się z niemieckim urzędem skarbowym. Dotyczy to szczególnie:

 • pracowników sezonowych
 • pracowników zatrudnionych na umowach czasowych (zlecenia, stypendia i granty naukowe)
 • pracowników uzyskujących dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę
 • pracowników zatrudnionych na eksportowych pracach kontraktowych

Odzyskanie podatku jest możliwe do 4 lat wstecz. Obecnie można rozliczyć podatki za lata 2016, 2015, 2014 i 2013.

Jeśli dochody w Polsce i Niemczech nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, w danym okresie rozliczeniowym, to podatnicy uzyskują 100% zwrotu nadpłaconego podatku. Wysokość nadpłaty podatkowej to suma trzech rodzajów podatków niemieckich: Lohnsteuer, Solidaritatszuschlag i Kirchnsteuer.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz zwrotu podatku [pobierz]
 • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
 • pełnomocnictwo [pobierz]
 • kserokopię Steuernummer (odpowiednik polskiego numeru NIP)
 • kserokopię Lohnsteuerkarte (karta podatkowa)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce UE/EOG [pobierz]
 • podpisaną w polu „Unterschrift” pierwszą stronę deklaracji podatkowej (prosimy jej nie wypełniać)
  – deklaracja za rok 2017 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2016 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2015 [pobierz]
  – deklaracja za rok 2014 [pobierz]

II. Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu omówienia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiedniego urzędu skarbowego.

III. Zwrot podatku nastąpi na podane w zgłoszeniu konto bankowe po upływie ok. 6 miesięcy od wysłania deklaracji do urzędu skarbowego.

Sprawdź również: