zwrot podatku z Norwegii

Wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Norwegii miały pobierane z wypłat zaliczki na poczet podatku dochodowego po zakończeniu roku podatkowego mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku rozliczając się z norweskim urzędem skarbowym.

Zalecane jest złożenie zeznania do 30 kwietnia (rozliczenie na podstawie Selvangivelse/Tax Return) kolejnego roku po okresie zatrudnienia. Jeśli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, to urząd podatkowy sam naliczy podatek wg „uznania”. Ryzykuje się wówczas naliczenie dużego podatku oraz odsetek lub nieuwzględnienia należnych odpisów. Możliwe jest również złożenie podania o zmianę rozliczenia podatkowego (maksymalnie do 3 lat wstecz). Rozpatrywanie podania zajmuje ok. 6 miesięcy, należy się liczyć z faktem negatywnego rozpatrzenia podania.

procedura i dokumenty

I. W celu odzyskania podatku należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy [pobierz]
 • umowa w 2 egzemplarzach [pobierz]
 • pełnomocnictwo [pobierz]
 • potwierdzenie numeru konta bankowego w PL [pobierz]
 • Deklaracja za 2016 rok, TYLKO PODPIS [pobierz]
 • Selvangivelse/Tax Return, czyli formularz zeznania podatkowego
 • Lonns
 • kreso paszportu
 • kopię kodów Altinn

Jeśli chcesz się rozliczać w drugiej klasie podatkowej dołącz również następujące dokumenty:

 • akt małżeństwa (unijny bądź przetłumaczony przysięgle na język angielski lub norweski)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zarobkach współmałżonka w Polsce (przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 roku życia (przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski)

Aby otrzymać status pendler w rozliczeniu należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów podróży pomiędzy rodziną, a miejscem pracy
 • dowód poniesionych kosztów na zakwaterowanie w czasie pracy w Norwegii
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 roku życia (przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski)

Aby otrzymać 10% zniżkę dla obcokrajowców nie są konieczne żadne dodatkowe dokumenty

II. Po otrzymaniu dokumentów Mag-Tax skontaktuje się w celu ustalenia prowizji, następnie wypełni deklarację podatkową i wyśle ją do odpowiednie urzędu skarbowego.

III. Zwrot podatku następuje w dwóch terminach czerwiec badź październik.

Sprawdź również: